Vezetői tréningek

Tréningjeink segítségével az újonnan kinevezett vezetők és a több éve vezetői posztot betöltő munkavállalók egyaránt megismerik a sikeres üzletmenethez elengedhetetlen vezetéselméleti ismereteket, módszereket és technikákat.

  • 1
Vissza

Vezetői tréningek

Vezetői tréningek

Közép és felsővezetőknek szóló készségfejlesztő és vezetéselméleteket feldolgozó, módszereket és technikákat átadó tréning kínálat.

„Maga a tananyag is kifejezetten érdekes és hasznos is volt nekem" M.D.
„Nagyon sok személyes tapasztalatot osztott meg a tréner, amelyek hasznosak voltak" K.D.I.
„A nyitott kérdések és személyes tapasztalatok megbeszélése nagyon hasznos volt" U.E.
„Nagyon tetszettek a lejátszott filmrészletek,a helyzetgyakorlatok és a helyzetek átbeszélése" M.P.

vezetoi-akademia.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Vezetői Akadémia

Kód: VEZAK-1

A tréning célja, hogy egységes vezetői háttértudást és eszköztárat kapjanak, valamint megismerjék a szituatív és coaching szemléletű vezetés előnyeit és módszereit. Célunk, hogy a frissen kinevezett vagy leendő vezetők interaktív gyakorlatok segítségével felismerjék a "menedzser" és a "leader" közötti különbségeket, megteremtsék a saját vezetői én-képüket, és megtalálják a saját vezetői "miért"-jüket. Kiknek ajánljuk Újonnan kinevezett, vagy kinevezés előtt álló vezetőknek. A program végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Milyen vezető vagyok én, mik az erősségeim, hogyan fejleszthetem magam? Hogyan lehet tudatosan használni a vezetői eszközöket a vállalati célok elérése érdekében? Milyen módszerekkel tudjuk hatékonyan menedzselni és motiválni a saját csapatukat? Hogy tudunk azonosulni a vezetői szereppel, és vezetőként hogyan tehetjük hatékonyabbá a csapatunk és a saját munkafolyamatainkat? Áttekintő tematika Vezetői Akadémia I. – Vezetői eszköztár Vezetési stílusok és funkciók Azonosulás a vezetői szereppel Testreszabott motiváció Kommunikáció és konfliktuskezelés Visszajelzés, a pozitív és negatív kritika megfogalmazása Vezetői Akadémia II. – Szituatív és coaching szemléletű vezetés Csapatmenedzsment A munkatársak kompetencia-, es motivációs szintjenek megfelelő helyzetfüggő vezetés alkalmazása Hatékony delegálás és eszkalálás

A képzés javasolt időtartama:2 nap
Vezetoi_eszkoztar_depositphotos_61336409-Extreme-Sailing-Series_res.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Vezetői eszköztár (újonnan kinevezett vezetők számára)

Kód: VEZESZK-4

A tréning célja, hogy egységes vezetői háttértudást és eszköztárat kapjanak; Interaktív gyakorlatok segítségével felismerjék a "menedzser" és a "leader" közötti különbségeket; Megteremtsék a saját vezetői én-képüket, növeljék az önismeretüket és önreflexiójukat, hogy hatékonyan azonosulni tudjanak a szerepükkel; Megtalálják a saját vezetői "miért"-jüket, küldetésüket, és tudják harmonizálni a saját céljaikat a vállalat céljaival, valamint megtanuljanak SMART célokat kitűzni; Elsajátítsák a csapatépítés és csapatmenedzsment legfontosabb módszereit; Konkrét visszajelzés- és motivációs eszköztárat kapjanak, amellyel növelni tudják a saját és csapatuk teljesítményét; Vezetői modellek (pl. teljesítmény-modell, PART-modell) mélyebb megismerésével tudatosítsák a saját szerepüket a vezetői társadalomban. Kiknek ajánljuk Újonnan kinevezett, vagy kinevezés előtt álló vezetőknek. A program végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan lehet tudatosan használni a vezetői eszközöket a vállalati célok elérése érdekében? Milyen módszerekkel tudjuk hatékonyan menedzselni és motiválni a saját csapatukat? Hogy tudunk azonosulni a vezetői szereppel, és vezetőként hogyan tehetjük hatékonyabbá a csapatunk és a saját munkafolyamatainkat? Áttekintő tematika Vezetési stílusok és funkciók Vezetői szerepkörök A hitelesség, mint a vezetés sarokköve Csapatépítés Döntéshozatal Az emberekkel való bánásmód elvei és gyakorlata Motiválási eszközök és módszerek Konfliktusok kezelése Kommunikáció A teljesítmény értékelése Visszajelzés, a pozitív és negatív kritika megfogalmazása

Szituativ_vezetes_Depositphotos_36448871_original_res.jpg
135 000 Ft
(Bruttó ár: 171 450 Ft)

Szituatív vezetés és mentoring

Kód: VEZSZIT-4

A tréning célja, hogy a résztvevők be tudják azonosítani a munkatársaik fejlettségi szintjét kompetenciák és motiváció tekintetében; El tudják helyezni a munkatársaikat a modellben, és elsajátítsák a számukra hatékony vezetői stílust; Begyakorolják a négy vezetői stílust; Megfelelően illesszék a vezetői stílusokat a munkatársak fejlettségi szintjéhez; Az új munkatársakat képesek legyenek mentorálni és ehhez tudatosan alkalmazzák a mentoring eszközeit. Kiknek ajánljuk 1-2 éve vezetőként dolgozó munkatársak számára A program végére a résztvevők képessé válnak Tudatosan használni és megválasztani a vezetői stílusukat a munkatársaik fejlettségi szintjének megfelelően; Tudatosan megszüntetni a korlátozó vagy mikromenedzselést; Hatékonyan delegálni és eszkalálni a feladatokat; Hatékonyan mentorálni és integrálni az új munkatársaikat.      

Coachinc_szemléletű_Depositphotos_58640119_original_res.jpg
70 000 Ft
(Bruttó ár: 88 900 Ft)

Coaching-szemléletű vezetés implementálása

Kód: VEZCOAC-3

A tréning célja, hogy a résztvevők elméletben és gyakorlatban is elsajátítsák a coaching-szemléletű vezetés alapelveit és módszereit (bizalomépítés, asszertív kommunikáció, értő figyelem, hatékony kérdezéstechnika, stb.); Tudatosan alkalmazzák a coaching folyamat elemeit a munkatársaikkal való beszélgetések, visszajelzés-adások alkalmával (célkitűzés, alternatívák, döntés, akcióterv); Legyenek tudatában, hogyan tudják fejleszteni az érzelmi intelligenciájukat (EQ); Felismerjék a bevonás és felhatalmazás (empowerment) erejét és hatását a vezetésben. Kiknek ajánljuk 3-4 éve vezetőként dolgozó munkatársak, felsővezetők számára  A program végére a résztvevők képessé válnak Tudatosan felhatalmazást adni a munkatársaiknak a saját döntéseik meghozatalára; Értő figyelemmel meghallgatni a munkatársaikat és motiválni őket a saját megoldásuk megtalálására és a döntési felelősség felvállalására; Nagyobb teljesítményre ösztönözni a munkatársaikat coaching típusú visszajelzésekkel; Növelni a saját vezetői elfogadottságukat a coaching szemlélet alkalmazásával.  

Nők e vezetésben_Depositphotos_73894511_original_res.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Nők a vezetésben

Kód: VEZNŐK-4

A tréning célja, hogy a női vezetők felismerjék és tudatosítsák a női attitűdben rejlő vezetői készségeiket, erősségeiket, megtanulják ezeket tudatosan használni szerepkonfliktusaik megoldásában. Női vezetők számára; A vezetés nőies vonásait; A férfi-női szerepeket és a hozzá kapcsolódó társadalmi elvárásokat; A vezetői kompetenciákat; A típushibákat a női vezetői viselkedésben; A szerepkonfliktusokat; Az önérvényesítés női eszköztárát; Hogyan építsük fel a hitelességünket férfi kollégáknál és beosztottaknál; A szakmai (vezetői) szerep és a személyes (női) szerep elválasztását; A motiváció női művészetét: hogyan legyünk „nyak" típusú irányítók?  

Változásmenedzsment

Kód: VALT-4

A tréning célja, hogy  a résztvevők felismerjék, beazonosítsák és hatékonyan kezeljék a változással kapcsolatos érzelmeket és gondolatokat; Megtanulják hatékonyan kommunikálni a változás előnyeit és pozitív hatásait a munkatársakra; Tudatosan alkalmazzák a változásmodelleket (Hamburger, Axelrod, Kübler-Ross) annak érdekében, hogy a munkatársaikkal is elfogadtassák a változások okozta érzéseiket; Megtanulják felismerni munkatársaik viszonyulásait a változáshoz és ezt kezelni tudják azzal, hogy bevonják őket a döntésekbe; Felismerjék a változáskommunikáció szükségességét. Kiknek ajánljuk 3-4 éve vezetőként dolgozó munkatársak, illetve felsővezetők számára. A program végére a résztvevők képessé válnak Beazonosítani, hogy munkatársaik a változás mely fázisában tartanak; Hatékonyan támogatni munkatársaikat a változás során; Menedzselni a szervezeti szintű változásokat; Megtanulni a változáshoz kapcsolódó hatékony kommunikációt ("hadvezéri retorika").  

Rólunk mondták

„A tréningek személyre szabottak, a vevői kéréseknek, igényeknek megfelelőek. A trénerek kedvesek, képzettek, tájékozottak, a kapcsolatépítésük a résztvevőkkel nagyon gyors és hatékony. Rugalmas szervezés, precíz adminisztráció jellemzi munkájukat."

Erdei Ferenc – oktatási vezető, Michelin Hungária Kft.

Rólunk mondták

„A céget megbízhatónak, rugalmasnak és sokoldalúnak ismertük meg. A választott képzéseket igényeinknek megfelelően, kellő precizitással és pontos szervezéssel bonyolították le. Oktatóik kellő szakértelemről tettek tanúbizonyságot, lehetővé téve ezzel a tudásanyag gyors és alapos elsajátítását. Felkészült és tapasztalattal rendelkező munkatársaik hatékony segítséget nyújtottak a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Örömünkre szolgált az együttműködés!"

Horváth Erika – projektmenedzser, IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.