Vissza

Újdonságok!

Cégszimuláció - A tréningek svájci bicskája

Kód: BICSKA-1

A cégszimuláció elnevezés teljes egészében tükrözi a feladatot. A tréning során a résztvevőknek egy céget kell a nulláról felépíteniük, mégpedig olyan módon, hogy az képes legyen megfelelni az egyre nehezedő piaci helyzetnek is. Ténylegesen kapnak egy megbízást a "megrendelőtől", és ki kell alakítaniuk az ehhez szükséges folyamatokat, munkaköröket és eszközöket. A résztvevők alkotják a cég munkatársait, a trénerek pedig az ügyfél szerepét alakítják. A cég megalakításához és folyamatainak kialakításához a résztvevők a tréning elején szakmai segítséget kapnak. Ezeket a módszertani ismereteket azonnal alkalmazniuk is kell a tréning során, így az új ismeretek gyorsan kipróbálásra kerülnek „éles” szituációban is.  A nehézség: A legtöbb ember meglévő rendszereket, folyamatokat működtet. Sosem figyelhették még meg ilyen koncentráltan, hogyan hatnak ezek egy cég eredményességére. Lehetséges a folyamatokat ilyen mértékben javítani? Ehhez ki kell lépni a megszokott keretekből, paradigmát kell váltani, és valódi csapatként kell dolgozniuk. A nehézségek leküzdéséhez fejlesztésre kerülnek a résztvevők készségei: kommunikáció, csapatmunka, probléma-beazonosítás és probléma-megoldási módszerek, feladat-fókuszáltság, vezetői kompetenciák, konfliktuskezelés, delegálás.   A megvalósítás A tréning folyamán 3-4 üzleti évet szimulálunk, amelynek során folyamatosan és objektíven mérjük a teljesítményt. A teljesítmény mérése alapul szolgál a problémás területek beazonosításához és a sebészi pontosságú korrekció végrehajtásához. A résztvevők a gyakorlatban sajátítják el a folyamatok megalkotásának, tesztelésének és korrekciójának módszertani elemeit. A felkészülési folyamat során egyszer csak összeáll a kép. Létrejön a cég. A folyamatok gördülékennyé és valóban hatékonnyá válnak. A teljesítmény ugrásszerűen javul.   Bármilyen területen tevékenykedjen is egy-egy cég, egy dolog biztosan közös bennük: működésük leírható olyan folyamatok formájában, amelyeket emberek működtetnek. Ennek megfelelően, lényegében bármilyen cég alkalmas a Cégszimuláció tréningen való részvételre, mivel mindenképpen ismerős lesz a számukra az alaphelyzet, azaz, hogy a megrendelőik sokat, és egyre többet várnak el, egyre gyorsabban és olcsóbban. Akár gyártó, kereskedő vagy szolgáltató az adott cég, a helyzet ugyanaz. A „megrendelő” szerepét játszó tréner élethűen hozza a figurát. A tréninget leginkább egy svájci bicskához lehetne hasonlítani, amit sok mindenre lehet használni. A csapatépítéstől kezdve, a különféle készségfejlesztéseken keresztül egészen odáig, hogy Assessment Centerként funkcionáljon karriermenedzsment, belső kiválasztás vagy készségszint felmérése céljából. Ezt a megrendelő cég szándéka határozza meg, mi pedig rugalmasan alkalmazkodunk hozzá. Ez egy szimulátor. Olyan helyzetet teremtünk, amilyenre szükség van.   A kommunikáció és az információ-áramlás létfontosságának a megtapasztalása Probléma-analízis képességének fejlesztése A team munka erejének megértése Készségfejlesztés Assessment center Karriermenedzsment

időtartam:2 nap
DISC-alapu_Depositphotos_13266544_original_res.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

DISC-alapú együttműködés-fejlesztés

Kód: EGYUDISC-1

A tréning célja, hogy a résztvevők önismeretét és önreflexióját fejlessze a 4 alap és az ún. "felvett" DISC karakterstílusok megismerésével és a saját karakter beazonosításával (tesztek, szituációs gyakorlatok, filmrészletek elemzése); A résztvevők képesek legyenek a tárgyalási partner gyors és pontos beazonosítására és a megfelelő kommunikációs attitűd megválasztására; Tudatosan figyeljenek majd arra, hogy mivel segíthetik a sikeres együttműködés kialakítását a különböző karakterek mozgatórugóinak és viselkedés-mintáinak figyelembe vételével; Ismerjék meg a DISC-tipológia gyakorlati felhasználását (pl. karriertervezés, hatékony értékesítés, ügyfélélmény növelése, stb.); Képesek legyenek tudatosan használni a DISC-tipológia erejét értékesítési és tárgyalási szituációkban. Kiknek ajánljuk Mindenkinek, aki szeretné önismeretét és kommunikációs stílusát fejleszteni, közép-és felsővezetők, HR menedzserek, HR generalisták, coach-ok, fejvadászok, munkatársi közösségek (csapatépítés keretein belül) A program végére a résztvevők képessé válnak ... Felismerni a saját alapkarakterüket, valamint meghatározni a tárgyalópartner karakterét, kommunikációs stílusát. Ez a tudás segítséget nyújt nekik abban, hogy tudatosan moderálják a beszélgetés menetét, odafigyeljenek a partner motivációjára és együttműködő légkört alakítsanak ki. Az egyértelmű, céltudatos verbális és non-verbális kommunikáció használatára, a meetingek hatékonyságának növelésére, a kommunikációs „csúszások” kezelésére és a csapaton belüli kommunikáció javítására, a toleranciaszint emelésére.

A képzés javasolt időtartama:1 nap

HR Business partner alapképzés

Kód: HR-01

A tréning célja, hogy résztvevők megismerjék a HRBP szerep mibenlétét és tisztában legyenek az elvárásokkal (mit csinál és mit nem csinál egy HRBP); Képesek legyenek a HRBP funkciót hozzáilleszteni az üzleti stratégiához; Megértsék a HRBP funkció értékteremtési logikáját és a határterületeket (pl. változás- és projektmenedzsment); Elemezzék a saját helyüket a HR területen és a HR stratégián belül; Meghatározzák a HRBP funkció sikertényezőit; Sikeresen és önérvényesítő módon pozícionálják a HRBP szerepet (hogyan szerződjek a vezetőkkel?); Azonosítsák a régi (HR generalista) és az új (HRBP) szerep különbségeit; Képesek legyenek eredményesen kezelni a kritikus helyzeteket és stakeholdereket; Meg tudják határozni a saját fejlődési irányaikat és fókuszukat. Célközönség HR generalisták és a funkcióváltozás következtében HR Business Partnereknek kinevezett HR munkatársak, HR vezetők. A program végére a résztvevők képessé válnak... Önérvényesítő módon pozícionálni magukat HRBP-ként és asszertíven kezelni a kulcs-stakeholdereket; Beazonosítani a kulcs-feladataikat és felelősségi körüket a HR és az üzleti stratégia keretein belül; Meghatározni a saját fejlesztendő és a pozíció sikeres betöltéséhez szükséges kompetenciáikat; Eredményesen kommunikálni és együttműködési alapelveket kialakítani a társterületekkel.

Időgazdálkodás LEAN alapokon

Kód: LEANIDOG-01

A tréning célja, hogy a résztvevők képesek legyenek hatékonyabban beosztani feladataikat, betartva a határidőket. A résztvevők elsajátítják a Lean szemléletű időgazdálkodást, hogy képesek legyenek annak megfelelően végezni feladataikat, ezáltal biztosítva a szervezet Just in time típusú működését. Kiknek ajánljuk Termelő területek munkatársainak: operatív termelési vezetőknek, műszakvezetőknek, területvezetőknek, mérnököknek és a quality munkatársai számára. A termelést támogató szervezeti egységek munkatársainak: mint beszerzési, logisztikai és raktározási szakemberek.   Képzési programunk módszertani elemei, fókuszpontjai Szemléletváltás Ad hoc feladatvégzés helyett tervezett időbeosztás; Prioritások helyes definíciója: érték-alapú priorizálás; Értéklánc a szervezeten belül: egyes egységek közötti együttműködés, kommunikáció, egymás idejének és prioritásainak tiszteletben tartása. Eszközök megfelelő használata GANTT; Outlook (naptár, task-list, emlékeztetők, stb); Kommunikációs formák: email, telefon, személyes, értekezlet . Öndiagnózis - Személyes hatékonyság Időgazdálkodási rossz szokások; Egyéni sajátosságok a figyelem-aktivitásban; Saját feladatok strukturálása; Egyéni agenda (napi/heti/havi).  

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Projektmenedzsment az IT csapat számára

Kód: PROJIT-01

A képzés kifejezetten IT csapat részére került kialakításra, így az IT projektek sajátosságaira fókuszál. A képzés a projektekben szakértőként aktívan közreműködő, illetve az operatívan közreműködő projekttagok számára javasolt. A tréning tartalma A projekt, mint feladat megoldási módszer átfogó bemutatása; A projektek életciklusa, folyamatok, projektműködés és menedzselés lépésről lépésre; Az IT projektek sajátosságai; Főbb tervezési és követési módszerek, technikák; Projekt szervezeti kérdések, feladatok, felelősségek és hatáskörök a projektekben, a projektek szervezeti illesztése; Emberi tényezők a projektekben: kommunikáció, konfliktus- és problémakezelés, változáskezelés motiválás, személyiségek különbözőségei; Projektérintett-menedzsment (stakeholder menedzsment) haladó módszerei, technikái; Tervezési és követési módszerek, haladó technikák; Változás- és problémakezelés a gyakorlatban; Tipikus kommunikációs, valamint konfliktus helyzetek projektekben, megoldási alternatívák.  

A képzés javasolt időtartama:2-3 nap
Sales_coaching_Depositphotos_37679321_original_res.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Sales coaching

Kód: COACSAL-01

On-the-job, azaz munka közbeni fejlesztés: az értékesítőt a coach megfigyeli értékesítési helyzetben (shadowing) és az előre kitűzött célok alapján fejlesztő visszajelzést ad neki, majd újra megfigyeli, hogy az értékesítő hogyan tudta beépíteni és alkalmazni a tanultakat. Az értékesítés evolúciója szerint az „irritáló ügynöktől" az „agitáló tanácsadón" keresztül a vevők ma már az „inspiráló sales coach-okat" preferálják, akik már nem eladják a terméket vagy szolgáltatást, hanem a vevővel közösen meghatározzák a fő célt és igényt (mire van a vevőnek valójában szüksége), megoldási alternatívákat állítanak fel és végül a vevő döntése alapján megkeresik a legjobb megoldást. Tréning-típusú fejlesztés.

A képzés javasolt időtartama:2 nap
460x507_2.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Tárgyalástechnika tréning – DISC módszertan alkalmazásával

Kód: DISC-01

Gyakorlati úton megismerni a tárgyalás jellemzőit, eszköztárát és alapelveit. A különböző viselkedéstípusok tudatosításával, valamint alapvető tárgyalási készségek (pl. kérdezéstechnika, értő figyelem) fejlesztésével elsajátítani a tárgyalófél irányításának és meggyőzésének képességét. A tréningen alkalmazott DISC módszertan a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet, a mindennapi kommunikáció nyelve, melynek elsajátítása egyszerű. A közös nyelv megtalálása hatékonyabb együttműködést eredményez az élet bármely területén, akár egy tárgyaláson. Saját viselkedés stílusunk meghatározása A modell által azonosított 4 fő viselkedéstípus megismerése A külső, belső ügyfelek különböző viselkedéstípusainak felismerése Stílusok a munkahelyen – stressz, konfliktusok kezelése, stílusok találkozása Hatékony együttműködés külső és belső ügyfelekkel DISC alapon Meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? Tárgyalás a különböző profilú partnerekkel Hitelesség felépítése, meggyőző érvelés DISC alapon A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre: Milyen a saját viselkedési stílusunk, hogyan hat ez a mindennapi kommunikációra, egy tárgyalásra? Hogyan ismerjük fel a tárgyalófél viselkedési stílusát? Hogyan hassunk a különböző stílusú külső és belső ügyfelekre? Hogyan alkalmazhatunk hatékony kérdezés - és érveléstechnikát? Hogyan érvényesítsük érdekünket a különböző viselkedési stílusú tárgyalófeleknél?

A képzés javasolt időtartama:1 nap

"Sokszínű Oázis" program

Kód: OÁZIS-1

A tréning célja, hogy fejlessze a résztvevők önismeretét, önbecsülését és önérzetét; Támogatást kapjanak a munkahelyi közösségbe való be- és visszailleszkedés során; Erőt merítsenek egymás sikertörténeteiből; Felismerjék és tudatosítsák erősségeiket és lehetőségeiket; Képessé váljanak az asszertív (önérvényesítő) kommunikációra; Érdekképviseletet és támogató közösséget alkossanak a nehézségek együttes leküzdésére. Kiknek ajánljuk Megváltozott munkaképességű munkatársak számára; GYES-ről visszatérő kismamák számára; Tartós táppénzről visszaérkező kollégáknak; Mindazoknak, akik szeretnék őket támogatni a be- és visszailleszkedésben; HR vezetők és HR generalisták számára. A program végére a résztvevők képessé válnak ... Beilleszkedni és újraintegrálódni a vállalati közegbe; A saját erősségeiket, tudásukat és lehetőségeiket összehangolni és öntudatos, önérvényesítő módon képviselni a saját érdekeiket; Tudatosan alakítani a munkahelyi kommunikációt és támogatni a munkatársaikat a toleráns és nem túl-kompenzáló magatartásminták kialakításában.

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Veszteségelemzés vagy hibakeresés

Kód: LEANVESZT-01

A Lean típusú termelés egyik sarokköve a veszteségelemzés, a hibakeresés. Ez a kulcsa, hogy hosszútávon is hatékony maradhasson a termelés, a lehető legkevesebb veszteséggel, a lehető leggazdaságosabban.  Egynapos programunk módszertani továbbképzés, kifejezetten a veszteségelemzés és a hibakeresés eszközeinek gyakorlati alkalmazására fókuszál.  Fókuszpontok A 7 veszteség; Veszteségtípusok azonosítása a folyamatokban; Veszteségelemzés; Gyökérok keresés; Ishikawa (halszálka) diagram; Az 5 miért? módszer; Beavatkozási pontok meghatározása / Döntési mátrix; Cselekvési terv készítése.  Kiknek ajánljuk Operatív termelési vezetőknek,  Műszakvezetőknek,  Területvezetőknek,  Mérnököknek és a quality munkatársai számára.   

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Williams Életkészségek Program

Kód: WILLI-1

Az utóbbi évek tudományos vizsgálatai egyértelműen igazolták, hogy a túlzott stressz negatív hatással van az egészségünkre. A stressz egészségkárosító hatása nemcsak a stressz mértékétől, hanem attól is függ, hogyan tudjuk kezelni a mindennapi élet során felmerülő konfliktusokat, az elkerülhetetlen stressz helyzeteket, és ez a képességünk jelentősen fejleszthető. A tréninget elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnék eredményesen kezelni a munkájuk során adódó stressz helyzeteket, sikeresebben kezelni magánéleti konfliktusaikat, javítani szeretnék munkatársai, baráti, családi kapcsolataikat, hatékonyabban szeretnének kommunikálni. A Williams Életkészségek Program magyarországi vezetésére kizárólagosan a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság által képzett okleveles facilitátorok jogosultak.  A program célja olyan készségek megismerése és elsajátítása, melyek elősegítik a mindennapi stressz helyzetek és konfliktusok kezelését. A tréning során a résztvevők kommunikációs készsége és önismerete is fejlődik. A tréning hatására hosszú távon fokozódik a résztvevők személyes hatékonysága. Hogyan fogalmazzuk meg a problémát és hozzunk döntést? Hogyan ismerjük fel és vezessük le feszültségeinket? Hogyan oldjuk meg kreatívan problémáinkat és érvényesítsük érdekeinket? Hogyan építsünk ki kölcsönösen támogató kapcsolatokat? A csoportok létszáma 8-12 fő, így minden résztvevő számára kellő gyakorlási időt és személyre szóló visszajelzést tudunk biztosítani. A 16 órás tréning tematikája strukturált, meghatározott egységekből áll, ugyanakkor a résztvevők saját stresszhelyzeteik, aktuális problémáik megoldásához is kapnak szempontokat a csoportos megbeszélések során. A tréning során 10 bizonyítottan hatékony stressz csökkentő készséget ismernek meg és sajátítanak el a résztvevők. A készségek elsajátításának fontos része az otthoni gyakorlás, melyhez munkafüzet nyújt segítséget.

időtartam:2 nap

Y az X munkahelyen - generációk közötti együttműködés fejlesztése

Kód: EGYUYX-1

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az X és Y generációs munkatársak motivációit és elképzeléseit a munkával és munkahellyel kapcsolatban; Hatékony együttműködési formákat alakítsanak ki egymás tiszteletben tartásával; Megreformálják a kommunikációs szokásaikat (pl. e-mailek, meetingek tartása) úgy, hogy az mindkét generáció képviselőjének megfeleljen; Értsék és toleránsan viszonyuljanak egymás generációs szokásaihoz. Célközönség Minden Y és X generációs munkatárs, aki szeretné jobban megérteni a másik generáció működését A program végére a résztvevők képessé válnak ... Hatékonyan együttműködni és a generációs különbségeket áthidalni; A vállalati kultúrát pozitív irányba befolyásolni; Itélkezés-mentes figyelmet biztosítani egymásnak; Hatékonyan támogatni másokat a beilleszkedésben és a generációs "gap"-ek elfogadásában.  

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Rólunk mondták

„A tréningek személyre szabottak, a vevői kéréseknek, igényeknek megfelelőek. A trénerek kedvesek, képzettek, tájékozottak, a kapcsolatépítésük a résztvevőkkel nagyon gyors és hatékony. Rugalmas szervezés, precíz adminisztráció jellemzi munkájukat."

Erdei Ferenc – oktatási vezető, Michelin Hungária Kft.

Rólunk mondták

„A céget megbízhatónak, rugalmasnak és sokoldalúnak ismertük meg. A választott képzéseket igényeinknek megfelelően, kellő precizitással és pontos szervezéssel bonyolították le. Oktatóik kellő szakértelemről tettek tanúbizonyságot, lehetővé téve ezzel a tudásanyag gyors és alapos elsajátítását. Felkészült és tapasztalattal rendelkező munkatársaik hatékony segítséget nyújtottak a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Örömünkre szolgált az együttműködés!"

Horváth Erika – projektmenedzser, IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.