Train the trainer képzések

Interaktív képzéseink a vállalati belső oktatók/trénerek készségeit hivatottak fejleszteni a hatékonyabb és tudatosabb előadói kvalitás elősegítése céljából.

  • 1
Vissza

Train the trainer képzések

Train the trainer képzések

Vállalati belső oktatóknak javasolt képzések, akiknek előadói, illetve oktatói készségeit szükséges fejleszteni, hogy hatékonyabbá és tudatosabbá váljanak munkájuk során.

„Interaktivitás, az érdeklődés folyamatos fenntartása volt jellemző" H.K.
„Nagyon sok olyan ismeretet kaptam, amit a munkám során hasznosítani tudok. Köszönöm!" N.B.
„A gyakorlat/elmélet aránya kifejezetten jó volt" Z.T.

Trénerképzés - Konfliktus és nehéz helyzetek kezelése

Kód: TRENKONF-01

A belső oktatók/trénerek számára kialakított konfliktuskezelés a csoportban témájú képzési program, akik hatékonyabbá és tudatosabbá kívánnak válni oktatói munkájuk során, kiemelve a csoporton belüli konfliktuskezelési készségeik fejlesztését, valamint a nehéz helyzetek és emberek kezelésének módjait. A képzés tartalmi elemei A résztvevők megismerkednek néhány konfliktus tipológiával, a különböző típusú konfliktusok okaival, megelőzésével és kezelési módjaival; Megismerkednek saját – és társaik konfliktuskezelő stílusával, azoknak erősségeivel és a fejlesztendő területekkel. Eszközöket kapnak ezek fejlesztéséhez; Tudatosítják a tréning folyamat során felmerülő különböző konfliktus típusokhoz legmegfelelőbb tréneri módszereket; Elsajátítják az asszertív kommunikáció eszköztárát és képesek lesznek azt elsajátíttatni résztvevőikkel; Az előadói, tréneri szerepből eredő konfliktus szituációk és kezelésük; Felkészítjük a résztvevőket - a tréneri gyakorlatban viszonylag ritkán előforduló - olyan kommunikációs szituációkra, melyek megoldatlansága illetve szakszerűtlen kezelése negatívan befolyásolhatja a tréning céljának elérését, és/vagy a résztvevők biztonságérzetét, hangulatát, negatívan hathat a tréning egészének megítélésére; Felkészítjük a résztvevőket arra, hogy ilyen esetekben milyen módszerekkel és tréning technikai eszközökkel éljenek, valamint hogyan térjenek el - szükség szerint - az eredetileg felépített tréning tematikától, annak érdekében, hogy a felmerült szituációt a leggyorsabban és ugyanakkor leghatékonyabban kezeljék;  

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Trénerképzés - Moderáció és csoportvezetés / a tréningvezetés eszköztára

Kód: TRENMOD-01

A belső oktatók/trénerek számára kialakított képzési program, akik hatékonyabbá és tudatosabbá kívánnak válni oktatói munkájuk során, kiemelten fókuszálva a moderáció eszközeinek elsajátítására, a résztvevői bevonás technikáinak megismerésére, illetve a gyakorlatok tudatos használatának és feldolgozásának módjaira. Képzés tartalmi elemei A modul eredményeképpen a résztvevők képessé válnak a moderáció eszközeit felhasználva hatékony tréning programok levezetésére; A résztvevők megtanulják a csoportdinamikát figyelembe véve a programjaikon résztvevőket bevonni a munkába és a rendelkezésre álló idő alatt elérni a kitűzött célokat; Tisztában lesznek az egyszemélyes és a páros vezetésből fakadó következményekkel, és a megszerzett tudást gyakorlati munkájukba is képesek lesznek átültetni; Tisztában lesznek azzal, hogy milyen következményei vannak a tréner állásfoglalásának és értelmezésének egy-egy helyzetben. Elsajátítják a visszajelzés szabályait, amelyeket egyrészt tanítani lesznek képesek, másrészt saját gyakorlatukban is megfelelően tudják majd alkalmazni; Tudatosabban fogják használni a különböző fajtájú gyakorlatokat és feldolgozási módokat annak érdekében, hogy a résztvevők mindegyike fokozatosan bevonódjon a tréning folyamatba és megfelelően tervezett gyakorlatokkal lehetőséget teremtenek arra, hogy egy-egy tréning valóban lezárt legyen és ne maradjanak feldolgozatlan problémák és elvarratlan szálak.    

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Trénerképzés - A motiváció és a motiválás eszköztára

Kód: TRENMOT-01

Azon belső oktatók/trénerek számára kialakított képzési program, akik hatékonyabbá és tudatosabbá kívánnak válni oktatói munkájuk során, kiemelve az előadói motivációs eszköztár kialakításához szükséges ismereteik mélyítését. A képzés tartalmi elemei A résztvevők tisztában legyenek azzal, hogy különböző motiváltságú és indíttatású résztvevők esetén milyen gyakorlattípusokat válasszanak egy – egy tanulási cél megvalósítására; Sajátítsák el az előadói motivációs eszköztár kialakításához szükséges ismereteket; Ismerjék meg az egyénben és a csoportban zajló ellenállási és elhárító mechanizmusokat és megtanulják ezek kezelését; A tréning eredményeként a résztvevők képet kapnak saját befolyásolási stílusukról és annak eredményességéről; Erre építve ismerjenek meg és gyakoroljanak be különféle helyzetekben hatékonyan működő meggyőzési technikákat, mint a motivációs eszköztár egyik elemét.  

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Trénerképzés - Prezentáció és előadás módszertan

Kód: TRENPREZ-01

A belső oktatók/trénerek számára kialakított képzési program, akik hatékonyabbá és tudatosabbá kívánnak válni oktatói munkájuk során, kiemelve előadói készségeik fejlesztését és a technikák tudatos alkalmazását. Képzés tartalmi elemei A belső oktatók/trénerek előadói képességeit fejlesztjük. Ezáltal képessé válnak különböző tréningmodulok, tréningek kompetens és egyenletes színvonalú megtartására; Megismerkednek a prezentáció általános szabályaival, megtanulják azokat alkalmazni munkájuk során, valamint a tapasztalatokat és a megismert gyakorlatokat programjaikba adaptálni tudják; Megismerkednek saját – és társaik prezentációs stílusával, azoknak erősségeivel és a fejlesztendő területekkel. Eszközöket kapnak ezek fejlesztéséhez; Tudatosabban alkalmazzák a különböző prezentációs technikákat; A megismert prezentációs elveket és technikákat hatékonyan képesek átadni a tréningcsoportok tagjai számára is; Tisztában lesznek a testbeszéd eszközeivel.  

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Rólunk mondták

„A tréningek személyre szabottak, a vevői kéréseknek, igényeknek megfelelőek. A trénerek kedvesek, képzettek, tájékozottak, a kapcsolatépítésük a résztvevőkkel nagyon gyors és hatékony. Rugalmas szervezés, precíz adminisztráció jellemzi munkájukat."

Erdei Ferenc – oktatási vezető, Michelin Hungária Kft.

Rólunk mondták

„A céget megbízhatónak, rugalmasnak és sokoldalúnak ismertük meg. A választott képzéseket igényeinknek megfelelően, kellő precizitással és pontos szervezéssel bonyolították le. Oktatóik kellő szakértelemről tettek tanúbizonyságot, lehetővé téve ezzel a tudásanyag gyors és alapos elsajátítását. Felkészült és tapasztalattal rendelkező munkatársaik hatékony segítséget nyújtottak a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Örömünkre szolgált az együttműködés!"

Horváth Erika – projektmenedzser, IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.