Önmenedzsment

A tréningek a különböző személyes és üzleti célok eléréséhez járulnak hozzá. Megoldást nyújtanak a stresszes állapot kezelésére, az önbecsülés fejlesztésére és az asszertív kommunikáció gyakorlására, biztosítva ezáltal a munka és magánélet egyensúlyát.

  • 1
Vissza

Önmenedzsment

Önmenedzsment

A személyes és az üzleti célok, elhatározások megvalósításához segítséget és módszereket nyújtó képzések, melyek a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez is hozzájárulnak.

„Úgy érzem, hogy holnaptól sikeresebb leszek a munkám és a magánéletem együttes menedzselésében" S.N.G.
„Az ötletek, javaslatok nagyon hasznosak számomra, elvárásaimat abszolút teljesítette a tréning" K.H.A.
„A tréner végig pozitív és könnyed volt, de mégis informatív. Abszolút hiteles volt számomra!"T.SZ.

érzelmi_kontroll.jfif
56 000 Ft-tól
(Bruttó ár: 71 120 Ft-tól)

Érzelmi kontroll

Kód: ERZ_KONT

Mindannyian voltunk már erős érzelmi hatás alatt. Ilyenkor nehéz tudatosan irányítani a gondolatainkat és ésszerűen cselekedni. A tréning alternatívákat nyújt arra, hogy hogyan kezeljük ezeket az erős hirtelen előtörő érzelmeket. Megismerik a résztvevők, hogyan működnek az érzelmeik, hogyan keletkeznek, és hogyan lehet kezelni őket nehéz helyzetekben. A tréning végére a résztvevők választ kapnak az alábbi kérdésekre: Hogyan működnek az érzelmeink? Miért találjuk magunkat újra meg újra ugyanabban a nehéz érzelmi helyzetben. Miért vált ki  feszültséget visszatérően egy-egy adott helyzet vagy személy. Mi az az érzelmi kontroll? Milyen eszközökkel, gyakorlatokkal,  módszertannak tudják kezelni a bennük és a környezetük  által gerjesztett feszültségeket. Mit csináljunk a kellemetlen érzésekkel? A tartalomból: Érzelmi Intelligencia Mit jelent az empátia Érzelmek keletkezése és hatása a szervezet működésére Pozitív és negatív érzelmeink beazonosítása Érzelemkerék Érzelmi áramoltatás 5 Empátiás készség gyakorlat  

A képzés javasolt időtartama:1 nap
460x507.jpg
56 000 Ft-tól
(Bruttó ár: 71 120 Ft-tól)

Évindító, célkitűző, erőmerítő tréning az egészséges munka-magánélet megteremtéséért

Kód: ÉVI

A tréning célja az előttünk álló év tudatos megtervezése. A tavalyi év értékelésének, a pillanatnyi állapot feltérképezésének tapasztalatait beépítve egy sikeres, kiegyensúlyozott 2017-es év megvalósítása hatékony célkitűzések segítségével. A célkitűzések kiterjednek a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére is azáltal, hogy a résztvevők felismerik, hogy mi okozza a kibillent állapotot és miként tudnak megvalósítani és fenntartani egy kiegyensúlyozott, erőforrásokkal teli életet. Pillanatnyi állapot és ideális egyensúly feltérképezése Életterületek harmóniája – életkerék Jól formált életcélok - célkitűzés az egészséges egyensúlyért NLP módszerekkel Erőtér elemzés - megküzdési erőforrások Önbizalom erősítés Pozitív jövőkép megteremtése Stressz kezelési technikák Aktív és passzív relaxációs technikák A képzés végére a résztvevők választ kapnak az alábbi kérdésekre Hol tartunk az életünkben a különböző életterületeken? Hogyan tudunk változtatni a felborult egyensúlyon? Hogyan kezeljük a kibillent helyzetből adódó stresszt? Hogyan tűzzünk ki célokat hatékonyan a változás érdekében? Milyen megküzdési erőforrásokkal rendelkezünk?  

A képzés javasolt időtartama:1 nap
színes önismeret.jpg
56 000 Ft-tól
(Bruttó ár: 71 120 Ft-tól)

Színes önismeret tréning

Kód: SZOT01

A résztvevők önismeretének és kommunikációs készségeinek fejlesztése DISC módszertan elsajátításával és alkalmazásával. A DISC módszertan a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet, a mindennapi kommunikáció univerzális nyelve, melynek elsajátítása hatékonyabbá teszi a kommunikációt, együttműködést. Kiváló önismereti alapként szolgál és megértést, útbaigazítást ad másokhoz. A tréning végére a résztvevők választ kapnak az alábbi kérdésekre: Mi jellemzi a viselkedésemet? Hogyan hatok másokra? Hogyan tudom felismerni mások viselkedési stílusát? Hogyan tudom javítani az együttműködést, kommunikációt a hozzám hasonló vagy tőlem teljesen eltérő profilú munkatársakkal, ügyfelekkel, családtagokkal? A tartalomból: DISC profil: Saját viselkedés stílusunk meghatározása A modell által azonosított 4 fő viselkedéstípus megismerése: erősségek fejlődési lehetőségek A különböző viselkedéstípusok felismerése (híres emberek, filmrészletek stb.) A meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? A DISC és a motiváció – kit mi motivál? kit hogyan motiváljunk?  

A képzés javasolt időtartama:1 nap

Work-life balance tréning

Kód: WFB01

Munka – magánélet egyensúly tréning  A képzés célja: A munka és magánélet egyensúlyának megteremtése azáltal, hogy a résztvevők felismerik, hogy mi okozza a kibillent állapotot és miként tudnak megvalósítani és fenntartani egy kiegyensúlyozott, erőforrásokkal teli életet. Feltárják annak lehetőségeit, hogy miként tudják a teljesítményt összhangba hozni az élvezettel.  A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton választ kapnak az alábbi kérdésekre: Hol és miért borul az egyensúly, hogyan állítható helyre? Milyen megküzdési erőforrásokkal rendelkezünk? Mik szükségesek az egyensúly létrehozásához és megtartásához? Hogyan kezeljük a kibillent helyzetből adódó stresszt? Hogyan lehetünk motiváltabbak és tehetjük a munkánkat örömtelibbé, hatékonyabbá? A tartalomból: Életminőség és lelki egyensúly Pillanatnyi állapot és ideális egyensúly feltérképezése Életterületek harmóniája Jól formált életcélok - célkitűzés az egészséges egyensúlyért NLP technikával A stressz kezelése - megküzdési erőforrások Pozitív gondolkodásmód, pozitív attitűd Hatékony időgazdálkodás

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Vezetői önmenedzsment

Kód: ÖNME

A tréning célja, hogy a résztvevők képessé váljanak hatékonyan kezelni a menedzser szereppel együtt járó nyomást, az ún. "vezetői magányt" és a "vezetői celeb" szerepet, a folyamatos munkatársi reflektorfény okozta stresszt; Meghatározzák a saját vezetői küldetésüket, kialakítsák a számukra komfortos vezetői imázst, priorizálják a feladataikat és bátran elengedjék a mikromenedzsmentet és "komfort-vezetést"; Felhatalmazzák a saját vezetőiket fejlesztő és "challenging" kritikák megfogalmazására; Képessé váljanak motiváló megbeszéléseket és beszédeket tartani ("hadvezéri retorika"), annak érdekében, hogy növeljék munkatársaik elkötelezettségét és lojalitását. Kiknek ajánljuk Stratégiai menedzsment és Leadership tagoknak; Közép- és felsővezetőknek. A program végére a résztvevők képessé válnak A saját vezetői szerepük és stílusuk kialakítására, kommunikálására és érvényesítésére; A bevonó és felhatalmazó vezetésre, hogy bátrabban delegálják a feladatokat és felelősségi köröket; Alkalmazni a "hadvezéri retorika" elemeit.

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Burn-out és a stressz kezelése

Kód: BURN

A burn-out (kiégés) a mentális és fizikai kimerültség okozta túlzottan és hosszan tartó stresszes állapot. Kialakulásában szerepet játszhat az elismerés hiánya, a hosszan tartó, örömet nem okozó, céltalannak érzett monoton munkavégzés, az extra igénybevétel (túlórák), a teherként megélt felelősség, a karrierépítés lehetőségek korlátozása, a csalódottság érzése a munkahelyi értékrenddel vagy kultúrával kapcsolatban, a megnövekedett adminisztratív terhek, valamint a félelmet keltő vezetői magatartás és kommunikáció. A résztvevők képessé váljanak felismerni a túlzott stressz és a kiégés első jeleit saját és munkatársaik esetében; Elsajátítsák az egyes fázisok (idealizáció, stagnáció, frusztráció, apátia) kezelésére, enyhítésére alkalmazható módszereket, eszközöket; Hatékonyan alkalmazzák a stressz kezelésére a képzésen tanult módszereket, és képesek legyenek saját, testre szabott stresszkezelési technikák felfedezésére, a stressz szintjének egyénre szabott csökkentésére; Szituációs gyakorlatok segítségével begyakorolják a számukra stresszt okozó helyzetek hatékony kezelését. Kiknek ajánljuk Segítő szakmák képviselőinnek (pl. coach-ok, mediátorok, tanárok, orvosok, szociális munkások, stb.); A kiégésnek fokozottan kitett szakmák képviselőinek (pl. call-centerben és személyes ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak); Közép-és felsővezetőknek, akik számára fontos a munkatársak eredményes munkájának fenntartása és az egészséges munkahelyi légkör biztosítása; HR menedzserek és HR generalisták számára.  A program végére a résztvevők képessé válnak ... Felismerni és beazonosítani azokat a stresszfaktorokat, amelyek számukra a legveszélyesebbek; Saját személyiségükre szabott megoldásokat találni és hatékonyan alkalmazni a stressz optimális kezelésére; Kiállni önmagukért és beleállni az önvédelmükre irányuló konfliktusokhelyzetekbe.

A képzés javasolt időtartama:2 nap

"Sokszínű Oázis" program

Kód: OÁZIS

A tréning célja, hogy fejlessze a résztvevők önismeretét, önbecsülését és önérzetét; Támogatást kapjanak a munkahelyi közösségbe való be- és visszailleszkedés során; Erőt merítsenek egymás sikertörténeteiből; Felismerjék és tudatosítsák erősségeiket és lehetőségeiket; Képessé váljanak az asszertív (önérvényesítő) kommunikációra; Érdekképviseletet és támogató közösséget alkossanak a nehézségek együttes leküzdésére. Kiknek ajánljuk Megváltozott munkaképességű munkatársak számára; GYES-ről visszatérő kismamák számára; Tartós táppénzről visszaérkező kollégáknak; Mindazoknak, akik szeretnék őket támogatni a be- és visszailleszkedésben; HR vezetők és HR generalisták számára. A program végére a résztvevők képessé válnak ... Beilleszkedni és újraintegrálódni a vállalati közegbe; A saját erősségeiket, tudásukat és lehetőségeiket összehangolni és öntudatos, önérvényesítő módon képviselni a saját érdekeiket; Tudatosan alakítani a munkahelyi kommunikációt és támogatni a munkatársaikat a toleráns és nem túl-kompenzáló magatartásminták kialakításában.

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Rólunk mondták

„A tréningek személyre szabottak, a vevői kéréseknek, igényeknek megfelelőek. A trénerek kedvesek, képzettek, tájékozottak, a kapcsolatépítésük a résztvevőkkel nagyon gyors és hatékony. Rugalmas szervezés, precíz adminisztráció jellemzi munkájukat."

Erdei Ferenc – oktatási vezető, Michelin Hungária Kft.

Rólunk mondták

„A céget megbízhatónak, rugalmasnak és sokoldalúnak ismertük meg. A választott képzéseket igényeinknek megfelelően, kellő precizitással és pontos szervezéssel bonyolították le. Oktatóik kellő szakértelemről tettek tanúbizonyságot, lehetővé téve ezzel a tudásanyag gyors és alapos elsajátítását. Felkészült és tapasztalattal rendelkező munkatársaik hatékony segítséget nyújtottak a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Örömünkre szolgált az együttműködés!"

Horváth Erika – projektmenedzser, IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.