Önmenedzsment

A tréningek a különböző személyes és üzleti célok eléréséhez járulnak hozzá. Megoldást nyújtanak a stresszes állapot kezelésére, az önbecsülés fejlesztésére és az asszertív kommunikáció gyakorlására, biztosítva ezáltal a munka és magánélet egyensúlyát.

  • 1
Vissza

Önmenedzsment

Önmenedzsment

A személyes és az üzleti célok, elhatározások megvalósításához segítséget és módszereket nyújtó képzések, melyek a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez is hozzájárulnak.

„Úgy érzem, hogy holnaptól sikeresebb leszek a munkám és a magánéletem együttes menedzselésében" S.N.G.
„Az ötletek, javaslatok nagyon hasznosak számomra, elvárásaimat abszolút teljesítette a tréning" K.H.A.
„A tréner végig pozitív és könnyed volt, de mégis informatív. Abszolút hiteles volt számomra!"T.SZ.

El-Camino.jpg
40 000 Ft
(Bruttó ár: 50 800 Ft)

El Camino – az önmegismerés útján

Kód: CAMINO-01

Önfejlesztés, önmegismerés más perspektívából, az "érezzük magunkat jól" eszköztárával. A résztvevők az El Camino tanításán keresztül és egyéb kitekintéssel (jóga, motiválás másképp), történetmesélésen és kisebb feladatokon keresztül bővítik tudásukat. Kiemelt cél a résztvevők inspirálása arra, hogy legyen számukra fontos az önfejlesztés és hogy egyszerű "eszközökkel" jobbá tehetjük életünket, jobban érezhetjük magunkat akár a munkahelyen, akár otthon. Tematika Motiváció, ösztönzés a munkahelyen; Hogyan ösztönözhetünk mi másokat és hogyan tudnak mások bennünket motiválni; Egy 31 napos önfejlesztő képző, vezető képző, avagy az El Camino tanítása Gondolatok, képek az Útról, annak tanítása sok érdekességgel Jóga az üzleti életben Stresszoldás technikái, légzőgyakorlat és relaxáció Az ősi jóga 10 erkölcsi alapszabálya A képzés végére a résztvevők választ kapnak az alábbi kérdésekre: Mi segít megőrizni az életenergiám Miért fontos az önfejlesztés, mi segíthet megismerni önmagam, céljaim és szükségleteim Milyen eszközök segítségével oldhatom meg problémáimat Miért fontos a test és lélek összhangja, miért és hogyan kell törődnünk testünkkel Mi okoz örömöt, melyek a legfontosabb motivációim

A képzés javasolt időtartama:1 nap / 6 tanóra
érzelmi_kontroll.jfif
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Érzelmi kontroll

Kód: ERZ_KONT-01

Mindannyian voltunk már erős érzelmi hatás alatt. Ilyenkor nehéz tudatosan irányítani a gondolatainkat és ésszerűen cselekedni. A tréning alternatívákat nyújt arra, hogy hogyan kezeljük ezeket az erős hirtelen előtörő érzelmeket. Megismerik a résztvevők, hogyan működnek az érzelmeik, hogyan keletkeznek, és hogyan lehet kezelni őket nehéz helyzetekben. A tréning végére a résztvevők választ kapnak az alábbi kérdésekre: Hogyan működnek az érzelmeink? Miért találjuk magunkat újra meg újra ugyanabban a nehéz érzelmi helyzetben. Miért vált ki  feszültséget visszatérően egy-egy adott helyzet vagy személy. Mi az az érzelmi kontroll? Milyen eszközökkel, gyakorlatokkal,  módszertannak tudják kezelni a bennük és a környezetük  által gerjesztett feszültségeket. Mit csináljunk a kellemetlen érzésekkel? A tartalomból: Érzelmi Intelligencia Mit jelent az empátia Érzelmek keletkezése és hatása a szervezet működésére Pozitív és negatív érzelmeink beazonosítása Érzelemkerék Érzelmi áramoltatás 5 Empátiás készség gyakorlat  

A képzés javasolt időtartama:1 nap
színes önismeret.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Színes önismeret tréning

Kód: SZOT001

A résztvevők önismeretének és kommunikációs készségeinek fejlesztése DISC módszertan elsajátításával és alkalmazásával. A DISC módszertan a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet, a mindennapi kommunikáció univerzális nyelve, melynek elsajátítása hatékonyabbá teszi a kommunikációt, együttműködést. Kiváló önismereti alapként szolgál és megértést, útbaigazítást ad másokhoz. A tréning végére a résztvevők választ kapnak az alábbi kérdésekre: Mi jellemzi a viselkedésemet? Hogyan hatok másokra? Hogyan tudom felismerni mások viselkedési stílusát? Hogyan tudom javítani az együttműködést, kommunikációt a hozzám hasonló vagy tőlem teljesen eltérő profilú munkatársakkal, ügyfelekkel, családtagokkal? A tartalomból: DISC profil: Saját viselkedés stílusunk meghatározása A modell által azonosított 4 fő viselkedéstípus megismerése: erősségek fejlődési lehetőségek A különböző viselkedéstípusok felismerése (híres emberek, filmrészletek stb.) A meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? A DISC és a motiváció – kit mi motivál? kit hogyan motiváljunk?  

A képzés javasolt időtartama:1 nap

Work-life balance tréning

Kód: WFB001

Munka – magánélet egyensúly tréning  A képzés célja: A munka és magánélet egyensúlyának megteremtése azáltal, hogy a résztvevők felismerik, hogy mi okozza a kibillent állapotot és miként tudnak megvalósítani és fenntartani egy kiegyensúlyozott, erőforrásokkal teli életet. Feltárják annak lehetőségeit, hogy miként tudják a teljesítményt összhangba hozni az élvezettel.  A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton választ kapnak az alábbi kérdésekre: Hol és miért borul az egyensúly, hogyan állítható helyre? Milyen megküzdési erőforrásokkal rendelkezünk? Mik szükségesek az egyensúly létrehozásához és megtartásához? Hogyan kezeljük a kibillent helyzetből adódó stresszt? Hogyan lehetünk motiváltabbak és tehetjük a munkánkat örömtelibbé, hatékonyabbá? A tartalomból: Életminőség és lelki egyensúly Pillanatnyi állapot és ideális egyensúly feltérképezése Életterületek harmóniája Jól formált életcélok - célkitűzés az egészséges egyensúlyért NLP technikával A stressz kezelése - megküzdési erőforrások Pozitív gondolkodásmód, pozitív attitűd Hatékony időgazdálkodás

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Vezetői önmenedzsment

Kód: ÖNME-01

A tréning célja, hogy a résztvevők képessé váljanak hatékonyan kezelni a menedzser szereppel együtt járó nyomást, az ún. "vezetői magányt" és a "vezetői celeb" szerepet, a folyamatos munkatársi reflektorfény okozta stresszt; Meghatározzák a saját vezetői küldetésüket, kialakítsák a számukra komfortos vezetői imázst, priorizálják a feladataikat és bátran elengedjék a mikromenedzsmentet és "komfort-vezetést"; Felhatalmazzák a saját vezetőiket fejlesztő és "challenging" kritikák megfogalmazására; Képessé váljanak motiváló megbeszéléseket és beszédeket tartani ("hadvezéri retorika"), annak érdekében, hogy növeljék munkatársaik elkötelezettségét és lojalitását. Kiknek ajánljuk Stratégiai menedzsment és Leadership tagoknak; Közép- és felsővezetőknek. A program végére a résztvevők képessé válnak A saját vezetői szerepük és stílusuk kialakítására, kommunikálására és érvényesítésére; A bevonó és felhatalmazó vezetésre, hogy bátrabban delegálják a feladatokat és felelősségi köröket; Alkalmazni a "hadvezéri retorika" elemeit.

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Burn-out és a stressz kezelése

Kód: BURN-3

A burn-out (kiégés) a mentális és fizikai kimerültség okozta túlzottan és hosszan tartó stresszes állapot. Kialakulásában szerepet játszhat az elismerés hiánya, a hosszan tartó, örömet nem okozó, céltalannak érzett monoton munkavégzés, az extra igénybevétel (túlórák), a teherként megélt felelősség, a karrierépítés lehetőségek korlátozása, a csalódottság érzése a munkahelyi értékrenddel vagy kultúrával kapcsolatban, a megnövekedett adminisztratív terhek, valamint a félelmet keltő vezetői magatartás és kommunikáció. A résztvevők képessé váljanak felismerni a túlzott stressz és a kiégés első jeleit saját és munkatársaik esetében; Elsajátítsák az egyes fázisok (idealizáció, stagnáció, frusztráció, apátia) kezelésére, enyhítésére alkalmazható módszereket, eszközöket; Hatékonyan alkalmazzák a stressz kezelésére a képzésen tanult módszereket, és képesek legyenek saját, testre szabott stresszkezelési technikák felfedezésére, a stressz szintjének egyénre szabott csökkentésére; Szituációs gyakorlatok segítségével begyakorolják a számukra stresszt okozó helyzetek hatékony kezelését. Kiknek ajánljuk Segítő szakmák képviselőinnek (pl. coach-ok, mediátorok, tanárok, orvosok, szociális munkások, stb.); A kiégésnek fokozottan kitett szakmák képviselőinek (pl. call-centerben és személyes ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak); Közép-és felsővezetőknek, akik számára fontos a munkatársak eredményes munkájának fenntartása és az egészséges munkahelyi légkör biztosítása; HR menedzserek és HR generalisták számára.  A program végére a résztvevők képessé válnak ... Felismerni és beazonosítani azokat a stresszfaktorokat, amelyek számukra a legveszélyesebbek; Saját személyiségükre szabott megoldásokat találni és hatékonyan alkalmazni a stressz optimális kezelésére; Kiállni önmagukért és beleállni az önvédelmükre irányuló konfliktusokhelyzetekbe.

"Sokszínű Oázis" program

Kód: OÁZIS-1

A tréning célja, hogy fejlessze a résztvevők önismeretét, önbecsülését és önérzetét; Támogatást kapjanak a munkahelyi közösségbe való be- és visszailleszkedés során; Erőt merítsenek egymás sikertörténeteiből; Felismerjék és tudatosítsák erősségeiket és lehetőségeiket; Képessé váljanak az asszertív (önérvényesítő) kommunikációra; Érdekképviseletet és támogató közösséget alkossanak a nehézségek együttes leküzdésére. Kiknek ajánljuk Megváltozott munkaképességű munkatársak számára; GYES-ről visszatérő kismamák számára; Tartós táppénzről visszaérkező kollégáknak; Mindazoknak, akik szeretnék őket támogatni a be- és visszailleszkedésben; HR vezetők és HR generalisták számára. A program végére a résztvevők képessé válnak ... Beilleszkedni és újraintegrálódni a vállalati közegbe; A saját erősségeiket, tudásukat és lehetőségeiket összehangolni és öntudatos, önérvényesítő módon képviselni a saját érdekeiket; Tudatosan alakítani a munkahelyi kommunikációt és támogatni a munkatársaikat a toleráns és nem túl-kompenzáló magatartásminták kialakításában.

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Rólunk mondták

„A tréningek személyre szabottak, a vevői kéréseknek, igényeknek megfelelőek. A trénerek kedvesek, képzettek, tájékozottak, a kapcsolatépítésük a résztvevőkkel nagyon gyors és hatékony. Rugalmas szervezés, precíz adminisztráció jellemzi munkájukat."

Erdei Ferenc – oktatási vezető, Michelin Hungária Kft.

Rólunk mondták

„A céget megbízhatónak, rugalmasnak és sokoldalúnak ismertük meg. A választott képzéseket igényeinknek megfelelően, kellő precizitással és pontos szervezéssel bonyolították le. Oktatóik kellő szakértelemről tettek tanúbizonyságot, lehetővé téve ezzel a tudásanyag gyors és alapos elsajátítását. Felkészült és tapasztalattal rendelkező munkatársaik hatékony segítséget nyújtottak a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Örömünkre szolgált az együttműködés!"

Horváth Erika – projektmenedzser, IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.