Lean képzések

A gyakorlati példákkal szemléltetett Lean tréningcsomag moduljainak célja a folyamathatékonyság, a veszteségelemzés és az értékteremtés elősegítése, aminek részét képezi a Lean szemléletű időgazdálkodás elsajátítása is.

  • 1
Vissza

LEAN képzések

LEAN képzések

A Lean módszer a folyamathatékonyságot, a veszteségelemzést, az értékteremtést tekinti fókusznak. A tréningcsomag egyes moduljai nem csupán a termelésben, hanem a vállalatok bármely üzletágában eredményesen alkalmazhatók.

„Nagyon jól felépített tréning nagyon hasznos tartalommal" SZ.I.
„Különösen elégedett voltam a tanfolyam gyakorlatra építő módszerével, ill. motiváló hatásával" H.Z.
„A tréner kompetenciája nagyon kiemelkedő volt, a felkészültsége nagyon meggyőző" M.A.
„Érdekesek voltak a feladatok, és nagyon jó volt, hogy a saját tapasztalataink által jöttünk rá a Lean szemlélet hasznosságára" K.ZS.
„Az elméleti anyag gyakorlatban való alátámasztása nagyon tetszett" K.P.
„Szemlélető példák, sok gyakorlati feladat, tér a különböző ötletek megvalósításának"V.N.P.
„Kiváló oktató, remek gyakorlati feladatok"D.E.

Átfogó Termelésmenedzsment tréning

Kód: LEANTERM-01

A termelésirányítói és művezetői feladatok ellátásához speciális felkészültségre van szükség. Képzési programunk olyan szakszerű és közvetlenül hasznosítható, gyakorlati ismereteket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a termelési vezetők napi munkáját. Kiknek ajánljuk Operatív termelési vezetőknek; Műszakvezetőknek; Területvezetőknek; Mérnököknek és a quality munkatársai számára. A képzés végére a résztvevők elsajátítják a következőket A vezetői funkciók gyakorlásához szükséges szervezési és vezetési ismereteket; Erősítik vezetői kommunikációs készségüket; Megismerik a művezetők speciális vezetői feladatai; A motiválási lehetőségeket; A teljesítménynövelés eszközeit; Konfliktuskezelési lehetőségeket; A korszerű termelési rendszereket; A Just in time alapelveit és működtetését; A termelési folyamatok ellenőrzését; A nem megfelelőségek kezelését, esetleges szankcionálását; A dokumentációk készítését (műszaknapló, beszámolók, jelentések…); A vezetői feladatokat a teljes körű minőség biztosítására; A folyamatok hatékonyságának nyomon követését; A termelési folyamatok optimalizálását, hatékonyságuk növelését; A nem megfelelőségek kezelését; A problémafeltárás módszertanát az ISHIKAWA diagram segítségével; A vezetői feladatokat a Kaizen működtetésével kapcsolatban.    

A képzés javasolt időtartama:3 x 2 nap

Folyamathatékonyság (standardizálás) LEAN módszerrel

Kód: LEANFOLY-01

A Lean egyik kulcsa a folyamatok hatékonyságának nyomon követése és folyamatos javítása. Ehhez alapvető módszertani eszköz a Deming ciklus, amelynek célja a legjobb gyakorlat kialakítása és standardizálása. A Deming ciklus gyakorlati alkalmazása nemcsak módszertani ismereteket, hanem folyamatos problémamegoldást követel meg a vezetőtől, nemcsak szakmai, hanem humán kérdésekben is. A képzés abban segíti a vezetőket, hogyan oldják meg ezeket a gyakorlati problémákat, akár a folyamatok fejlesztése, a problémafeltárás és megoldás, akár a standardizálás során.  A képzés végére a résztvevők elsajátítják a következőket Deming ciklus (PDCA-SDCA) a gyakorlatban; Értéklánc analízis; Tervezés; Megvalósítás; Ellenőrzés; Beavatkozás; A legjobb gyakorlat; Standardizálás módszertana; Szabálykövető magatartás kialakítása a standard folyamatok végrehajtásában. Kiknek ajánljuk Vállalatok középvezetőinek; Speciálisan operatív termelési vezetőknek; Műszakvezetőknek; Területvezetőknek; Mérnököknek és a quality munkatársai számára.   

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Időgazdálkodás LEAN alapokon

Kód: LEANIDOG-01

A tréning célja, hogy a résztvevők képesek legyenek hatékonyabban beosztani feladataikat, betartva a határidőket. A résztvevők elsajátítják a Lean szemléletű időgazdálkodást, hogy képesek legyenek annak megfelelően végezni feladataikat, ezáltal biztosítva a szervezet Just in time típusú működését. Kiknek ajánljuk Termelő területek munkatársainak: operatív termelési vezetőknek, műszakvezetőknek, területvezetőknek, mérnököknek és a quality munkatársai számára. A termelést támogató szervezeti egységek munkatársainak: mint beszerzési, logisztikai és raktározási szakemberek.   Képzési programunk módszertani elemei, fókuszpontjai Szemléletváltás Ad hoc feladatvégzés helyett tervezett időbeosztás; Prioritások helyes definíciója: érték-alapú priorizálás; Értéklánc a szervezeten belül: egyes egységek közötti együttműködés, kommunikáció, egymás idejének és prioritásainak tiszteletben tartása. Eszközök megfelelő használata GANTT; Outlook (naptár, task-list, emlékeztetők, stb); Kommunikációs formák: email, telefon, személyes, értekezlet . Öndiagnózis - Személyes hatékonyság Időgazdálkodási rossz szokások; Egyéni sajátosságok a figyelem-aktivitásban; Saját feladatok strukturálása; Egyéni agenda (napi/heti/havi).  

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Veszteségelemzés vagy hibakeresés

Kód: LEANVESZT-01

A Lean típusú termelés egyik sarokköve a veszteségelemzés, a hibakeresés. Ez a kulcsa, hogy hosszútávon is hatékony maradhasson a termelés, a lehető legkevesebb veszteséggel, a lehető leggazdaságosabban.  Egynapos programunk módszertani továbbképzés, kifejezetten a veszteségelemzés és a hibakeresés eszközeinek gyakorlati alkalmazására fókuszál.  Fókuszpontok A 7 veszteség; Veszteségtípusok azonosítása a folyamatokban; Veszteségelemzés; Gyökérok keresés; Ishikawa (halszálka) diagram; Az 5 miért? módszer; Beavatkozási pontok meghatározása / Döntési mátrix; Cselekvési terv készítése.  Kiknek ajánljuk Operatív termelési vezetőknek,  Műszakvezetőknek,  Területvezetőknek,  Mérnököknek és a quality munkatársai számára.   

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Teljesítményértékelés a LEAN rendszer hatékony működtetésének javítására

Kód: LEANTELJ-01

A Lean tréningcsomag egyik modulja a teljesítményértékelő beszélgetés lefolytatása. A rendszer jó működésének alapfeltétele, hogy mindenki ugyanolyan mércével mérjen. A vezetőknek ismerniük kell a beszélgetés levezetésének fortélyait és azt is, hogy egy ilyen jellegű beszélgetés milyen hatást válthat ki a beosztott munkatársakból. A résztvevők képesek lesznek arra, hogy a teljesítményértékelő beszélgetés során Motiválják, és mozgósítsák munkatársaikat; A teljesítményt a lehetőségekhez mérten objektíven értékeljék, mégis a személyes fejlődés, és a munka-attitűd is az értékelés része legyen; Kezeljék a kifogásokat, és érzelemkitöréseket; Megtanulják, hogy hogyan kezeljék a tartósan illetve az átmenetileg alacsony vagy elfogadhatatlan teljesítményt nyújtó munkatársakat; A vezetők megismerjék a vállalat teljesítményéhez szükséges sikerfaktorokat, és az erre felépített teljesítményértékelési szempontrendszert, a teljesítményértékelési rendszer céljait és kapcsolódó területeit; Képesek legyenek a vállalati és csoportcélokat munkatársaik számára lebontani, illetve a vállalati értékeknek megfelelő viselkedési elvárásokat megfogalmazni; Tisztában legyenek az értékelési folyamattal, annak tartalmi vonatkozásaival, formai követelményeivel valamint az értékelés rájuk vonatkozó felelősségeivel; Képesek legyenek a munkatársak számára teljesítményükről objektív, és motiváló erejű visszajelzéseket adni. Kiknek ajánljuk Operatív termelési vezetők; Műszakvezetők; Területvezetők számára.  

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Rólunk mondták

„A tréningek személyre szabottak, a vevői kéréseknek, igényeknek megfelelőek. A trénerek kedvesek, képzettek, tájékozottak, a kapcsolatépítésük a résztvevőkkel nagyon gyors és hatékony. Rugalmas szervezés, precíz adminisztráció jellemzi munkájukat."

Erdei Ferenc – oktatási vezető, Michelin Hungária Kft.

Rólunk mondták

„A céget megbízhatónak, rugalmasnak és sokoldalúnak ismertük meg. A választott képzéseket igényeinknek megfelelően, kellő precizitással és pontos szervezéssel bonyolították le. Oktatóik kellő szakértelemről tettek tanúbizonyságot, lehetővé téve ezzel a tudásanyag gyors és alapos elsajátítását. Felkészült és tapasztalattal rendelkező munkatársaik hatékony segítséget nyújtottak a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Örömünkre szolgált az együttműködés!"

Horváth Erika – projektmenedzser, IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.