Készségfejlesztés

Kihívással teli helyzetek megoldása, magabiztos kommunikáció, hatékony időgazdálkodás, megfelelő konfliktuskezelés, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör – az eredményes munkavégzés ismérvei. Vegyen részt készségfejlesztő tréningjeinken, sajátítsa el a hatékony technikákat!

  • 1
Vissza

Készségfejlesztés

Készségfejlesztés

A napi üzletmenet megköveteli a gyors, precíz, hatékony munkavégzést bármilyen munkakör legyen is az. Ezek eléréséhez nyújtanak segítséget a különböző készségfejlesztő tréningek

„Végre egy tréning, aminek a végére tudom, hogy mit kell másképp tennem holnaptól" K.Z.
„Kézzelfogható eszközöket kaptam, amivel valós munkahelyi problémákat tudok kezelni" P.E.
„A tréning ráébresztett arra, hogy nagyon sok múlik rajtam. Segítségül nagyon jó eszközöket és módszereket is kaptam."H.N.P.

Idogazdalkodas_iStock_000016182946_Full_res.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Időgazdálkodás tréning

Kód: IDOG-1

A tréning célja olyan módszerek, technikák és gondolkodásmód elsajátítása, ami segíti a hatékony időgazdálkodást. A résztvevők ösztönös és eredménytelen időgazdálkodási szokásainak felismertetését követően hatékony és egyben tudatos időgazdálkodás elsajátítása célzott gyakorlatokkal. Ajánljuk mindazoknak, akik nehezen tudják betartani a határidőket, a felhalmozódott feladatok miatt túlórázniuk kell, és érezhetően romlik a munka-magánélet egyensúly az életükben. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre   Milyen személyes tényezők, rögzült szokások akadályozzák a hatékony időgazdálkodást? Milyen lehetőségek vannak ezek leküzdésére? Mik azok az időrablók, és hogyan kezeljük őket? Hogyan osszuk be az időnket, és miként priorizáljuk a feladatokat? Hogyan tűzzünk ki megvalósítható, reális célokat? Hogyan segíti a kommunikáció az időgazdálkodást? Személyes időgazdálkodás Időrablók beazonosítása és kezelése Célok szerepe az időgazdálkodásban A hatékony célkitűzés Tervezés és együttműködés Konstruktív nemet mondás Priorizálás

A képzés javasolt időtartama:1 nap
Konfliktuskezeles_iStock_000069354463_Large_res.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Konfliktuskezelés tréning

Kód: KONF-3

A tréning célja a konfliktuskezelés jellemzőinek, eszköztárának és alapelveinek megismerésén keresztül felismerni a saját konfliktus-magatartást. Alapvető készségek fejlesztésével (pl. empátia) elsajátítani a konfliktuskezelés hatékony módjait. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan győzzük le a konfliktusokat konstruktívan? Milyen típusú konfliktusok vannak és mi a konfliktusok dinamikája? Hogyan kezeljük a különböző személyiségű embereket konfliktushelyzetekben? Hogyan fejleszthető az empátia, hogyan tudunk nézőpontot váltani? Milyen konfliktus stílusok állnak rendelkezésünkre?  

Prezentációs_Depositphotos_26617915_original_res.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Prezentációs tréning

Kód: PREZ-3

A tréning célja a nyilvános megszólalások és szakmai prezentációk hatékonyságának növelése, hasznos nyelvi elemek, magabiztos kommunikációs eszközrendszer és stílus elsajátításával. Mindenkinek, aki nagyobb közönség előtt tart prezentációkat, előadásokat. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan tervezzünk meg, és építsünk fel egy prezentációt, hogy célba érjen az üzenet? Milyen verbális és non-verbális technikák vannak a hallgatóság figyelmének megragadásához és fenntartásához? Hogyan kezeljük magabiztosan az előadás körülményeiből és a hallgatóság váratlan visszajelzéseiből adódó stresszhelyzeteket? Hogyan teremtsük meg a hitelességet? Önismeret – saját kommunikációs erősségek és fejlesztendő területek feltérképezése A prezentációs modell A prezentációs felépítése, céljainak meghatározása A lámpaláz kezelése Milyen a jó nyitás? Prezentációs eszköztár Beszédtechnika Improvizáció Meggyőzés és érvelés módszertana Figyelemfelkeltő és fenntartó technikák A prezentáció lezárása; a cselekvésre ösztönző zárás

víz_üvöltés.jfif
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Reziliencia - a lelki rugalmas állóképesség fejlesztése

Kód: REZI-1

A reziliencia azt jelenti, hogy képesek vagyunk a folyamatosan változó elvárásokhoz, az állandó készenléthez és változásokhoz úgy adaptálódni, hogy optimisták és egészségesek maradunk. Megvannak azok az energiaforrásaink, amikből erőt merítünk, hogy ne gyűrjön le a stressz. képessé váljanak felismerni, hogy milyen tényezők töltik és merítik őket a mindennapokban és ezek milyen hatással, következménnyel járnak feltérképezzék a saját energiaháztartásukat és felismerjék az önbecsülés és öngondoskodás fontosságát hatékonyan alkalmazzák a stressz kezelésére a képzésen tanult módszereket, és képesek legyenek saját, testre szabott stresszkezelési technikák felfedezésére, a stressz szintjének egyénre szabott csökkentésére elsajátítsák a belső konfliktusok kezelésének módszereit egyéni akciótervet készítsenek, élhető és elérhető célokat tűzzenek ki szituációs gyakorlatok segítségével begyakorolják a számukra stresszt okozó helyzetek hatékony kezelését A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre hogyan tudják felismerni és beazonosítani azokat a stresszfaktorokat, amelyek számukra a legveszélyesebbek hogyan tudnak saját személyiségükre szabott megoldásokat találni és hatékonyan alkalmazni a stressz optimális kezelésére miért fontos kiállni önmagukért és beleállni az önvédelmükre irányuló konfliktusokhelyzetekbe.

A képzés javasolt időtartama:1 nap
Stresszkezeles_Depositphotos_34472749_original_res.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Stresszkezelés

Kód: STRE-3

Az elkerülhetetlen munkahelyi stressz kezelhetővé tétele, megküzdési stratégiák elsajátítása által. A stresszes helyzetek magabiztos kezelése által eredményesebb munkahelyi teljesítmény és kellemesebb, kiegyensúlyozottabb munkahelyi légkör megteremtése. Milyen jótékony és kártékony hatása van a stressznek a hétköznapjainkra? Hogyan előzzük meg és kezeljük hatékonyan a distresszt? Milyen módszerek segíthetik az ellazulást és a figyelem koncentrálását? Hogyan kezeljük az érzelmeket stresszes helyzetekben, milyen megküzdési stratégiákat alkalmazhatunk? Hogyan alakítsunk ki egészségesebb és stressz mentesebb életmódot és környezetet?  

Víz alatt_táncű.jfif
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Testbeszéd és Érzelemfelismerés – Hazudj, ha Tudsz!

Kód: TEST_001

Mindannyian vágyunk arra a képességre, hogy jobban belelássunk mások valódi érzéseibe, a másik valós szándékait jobban felismerjük. Érzéseinket nap mint nap próbáljuk tudatosan vagy tudattalanul elfedni A testbeszéddel, arckifejezéssel átadható információk azért fontosak, mert informálnak a viselkedés várható kimeneteléről, és lehetővé teszik a másik viselkedésének előrejelzését is. Tréningünk rálátást és gyakorlatot nyújt a mikroérzelmek, a testbeszéd és az arcszerkezet funkciójának megismerésében Mindezek elsajátításához Allan Pease,  Paul Ekman és Daniel Whiteside rendkívül izgalmas tudományos módszertanát és tesztjeit használjuk fel. A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton választ kapnak az alábbi kérdésekre: Hogyan tudjuk beazonosítani saját és mások valódi érzéseit Miként lehet felismerni mások rejtett szándékait, valódi érzéseit Jobban megérteni mások viselkedését és érzelmi reakcióitEmpatikusabbá válni a kapcsolatokban Milyen módszerekkel lehet javítani együttműködésüket másokkal Hogyan tudunk kiválasztásnál, interjúztatásnál reális képet kapni a jelöltről.   Észlelési és érzékelési csapdáink Testbeszéd – jelek és értelmezésük kommunikációban Érzelmi intelligencia Empátiás készségek Alapérzelmek Mikro arckifejezések az érzelem felismerésben (Paul Ekman) Arcszerkezet funkció – viselkedésgenetika (Daniel Whiteside) Gyakorlás (képen, rajzon, videón, teszteken, szituációs helyzetekben)

A képzés javasolt időtartama:1 nap

Williams Életkészségek Program

Kód: WILLI-1

Az utóbbi évek tudományos vizsgálatai egyértelműen igazolták, hogy a túlzott stressz negatív hatással van az egészségünkre. A stressz egészségkárosító hatása nemcsak a stressz mértékétől, hanem attól is függ, hogyan tudjuk kezelni a mindennapi élet során felmerülő konfliktusokat, az elkerülhetetlen stressz helyzeteket, és ez a képességünk jelentősen fejleszthető. A tréninget elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnék eredményesen kezelni a munkájuk során adódó stressz helyzeteket, sikeresebben kezelni magánéleti konfliktusaikat, javítani szeretnék munkatársai, baráti, családi kapcsolataikat, hatékonyabban szeretnének kommunikálni. A Williams Életkészségek Program magyarországi vezetésére kizárólagosan a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság által képzett okleveles facilitátorok jogosultak.  A program célja olyan készségek megismerése és elsajátítása, melyek elősegítik a mindennapi stressz helyzetek és konfliktusok kezelését. A tréning során a résztvevők kommunikációs készsége és önismerete is fejlődik. A tréning hatására hosszú távon fokozódik a résztvevők személyes hatékonysága. Hogyan fogalmazzuk meg a problémát és hozzunk döntést? Hogyan ismerjük fel és vezessük le feszültségeinket? Hogyan oldjuk meg kreatívan problémáinkat és érvényesítsük érdekeinket? Hogyan építsünk ki kölcsönösen támogató kapcsolatokat? A csoportok létszáma 8-12 fő, így minden résztvevő számára kellő gyakorlási időt és személyre szóló visszajelzést tudunk biztosítani. A 16 órás tréning tematikája strukturált, meghatározott egységekből áll, ugyanakkor a résztvevők saját stresszhelyzeteik, aktuális problémáik megoldásához is kapnak szempontokat a csoportos megbeszélések során. A tréning során 10 bizonyítottan hatékony stressz csökkentő készséget ismernek meg és sajátítanak el a résztvevők. A készségek elsajátításának fontos része az otthoni gyakorlás, melyhez munkafüzet nyújt segítséget.

időtartam:2 nap
prezentacio a gyakorlatban_Depositphotos_55758361_original_res.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Prezentáció a gyakorlatban (komplex tréning)

Kód: PREZGYAK-1

A program egyedülállóan ötvözi azokat a Soft és Hard kompetenciákat, amelyek segítségével igazán színvonalas prezentációs anyagok készíthetők és adhatók elő. A tréning hármas célja a nyilvános megszólalások és szakmai prezentációk hatékonyságának növelése, a PowerPoint rutinos használatának elsajátítása és az írásbeli prezentáció készítés fejlesztése. A program egyedisége, hogy amennyiben a célcsoport leginkább angolul prezentál, abban akár 2 nyelvű – magyar/angol tréning is tartható. Angol nyelvű célcsoport esetén angol nyelvű tréninget szervezünk. Időtartamban 3 napos képzést javasolunk, de 2 napban egy rövidített formában nyílt képzés keretében elérhető a program. Kiknek ajánljuk Azok számára, akik előadásaikhoz folyamatosan készítenek prezentációs anyagokat, illetve akik rendszeresen riportálnak írásban, amely anyagok elengedhetetlen követelményei, hogy logikusak, átláthatók és színvonalasak legyenek.   A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Az előadásmód kapcsán: Hogyan tervezzünk meg és építsünk fel egy prezentációt, hogy átmenjen az üzenet? Milyen verbális és non-verbális technikák vannak a hallgatóság figyelmének megragadásához és fenntartásához? Hogyan kezeljük magabiztosan az előadás körülményeiből és a hallgatóság váratlan visszajelzéseiből adódó stresszhelyzeteket? Milyen audio-vizuális segédeszközöket alkalmazzunk? Hogyan tegyük a diákat hatásossá? Hogyan teremtsük meg a hitelességet? A PowerPoint kapcsán: Hogyan törjünk ki a PowerPoint hagyományos kereteiből kreatív technikákkal? Hogyan tudunk gyorsabban egységes kinézetű prezentációkat készíteni? Milyen hasznos eszközökkel segít a PowerPoint vetítés közben? Hogyan használjuk professzionálisan az animációkat? Hogyan szerkesszünk képeket professzionálisan és egyszerűen? Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a bemutatók látványossá tételéhez? Az írásbeli prezentáció kapcsán: Írásbeli prezentáció céljának és alapüzenetének meghatározása; A lényegláttatás módszerei; A vizualizálás alapelemei; Általános szerkesztési szabályok.    

A képzés javasolt időtartama:2 nap
asszertiv_iStock_000005063943_Large_res.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Asszertív kommunikáció

Kód: ASSZER-3

A tréning célja a kihívással teli kommunikációs helyzetek megoldásának fejlesztése, az önérvényesítés készségének nagymértékű növelése az asszertív kommunikációs eszközrendszer és stílus elsajátításával. Mindezt gyakorlati úton, tapasztalt tréneri vezetéssel érik el a résztvevők. Ajánljuk mindazoknak, akik nehezen tudják kifejezni magukat, kommunikációjuk nem magabiztos, vagy ellenkezőleg, sokszor kapnak visszajelzést bántó kifejezésmódjukról. A személyes asszertivitás mértékének megállapítása Asszertív, passzív, manipulatív, agresszív viselkedés interaktív bemutatása, megvitatása Pozitív, asszertív nyelvezet tudatosítása, negatív nyelvi minták, kommunikációs hibák kiszűrése, átalakítása Jártasság az önkifejezésben, én üzenetek megfogalmazása Asszertív kommunikációs technikák elsajátítása (pl. elakadt lemez technika) A nemet mondás művészete Hétköznapi nehéz kommunikációs helyzetek asszertív módon történő kezelése szituációs játékokban (pl. kérések előadása, visszautasítása, nemet mondás, kritika adása, fogadása, dicséret adása, fogadása, rossz hírek közlése, fogadása) A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre Hogyan tehetjük nyílttá és együttműködővé a kommunikációt? Hogyan fejezzük ki úgy érzéseinket, igényünket, szükségletünket, kérésünket, hogy a másik fél számára is elfogadható legyen? Hogyan alakítsunk ki konszenzust, érjünk el win-win szituációt? Hogyan oldjunk meg kényelmetlen, nehéz helyzeteket magabiztosabban? (pl. kritika, rossz hírek adása/fogadása)

Rólunk mondták

„A tréningek személyre szabottak, a vevői kéréseknek, igényeknek megfelelőek. A trénerek kedvesek, képzettek, tájékozottak, a kapcsolatépítésük a résztvevőkkel nagyon gyors és hatékony. Rugalmas szervezés, precíz adminisztráció jellemzi munkájukat."

Erdei Ferenc – oktatási vezető, Michelin Hungária Kft.

Rólunk mondták

„A céget megbízhatónak, rugalmasnak és sokoldalúnak ismertük meg. A választott képzéseket igényeinknek megfelelően, kellő precizitással és pontos szervezéssel bonyolították le. Oktatóik kellő szakértelemről tettek tanúbizonyságot, lehetővé téve ezzel a tudásanyag gyors és alapos elsajátítását. Felkészült és tapasztalattal rendelkező munkatársaik hatékony segítséget nyújtottak a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Örömünkre szolgált az együttműködés!"

Horváth Erika – projektmenedzser, IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.