Értékesítés, ügyfélkezelés

A szituációs gyakorlatokkal színesített tréningek az értékesítési és tárgyalástechnikai alapfogalmak, dimenziók és lépések ismertetése mellett bemutatják a különböző stratégiákat, taktikákat az érdekek sikeres érvényesítése érdekében. Továbbá az ügyfelek megszerzésére és megtartására fókuszálnak.

  • 1
Vissza

Értékesítés, ügyfélkezelés

Értékesítés, ügyfélkezelés

Keresse értékesítéssel, tárgyalástechnikával és ügyfélkezeléssel foglalkozó tréningjeinket, melyek akár a kezdő, akár a már gyakorlattal rendelkező célcsoportok számára is tudnak újat nyújtani.

„Eddigi tudásomhoz egy struktúrát kaptam" V.E.
„A tréning felépítése, hasznos ismeretanyaga és a sok gyakorlat nagyon hasznos volt" H.T.
„Változatos tréning volt sok szimulációval, példával, gyakorlattal" K.Z.

Sales_coaching_Depositphotos_37679321_original_res.jpg
115 000 Ft
(Bruttó ár: 146 050 Ft)

Sales coaching

Kód: COACSAL-01

On-the-job, azaz munka közbeni fejlesztés: az értékesítőt a coach megfigyeli értékesítési helyzetben (shadowing) és az előre kitűzött célok alapján fejlesztő visszajelzést ad neki, majd újra megfigyeli, hogy az értékesítő hogyan tudta beépíteni és alkalmazni a tanultakat. Az értékesítés evolúciója szerint az „irritáló ügynöktől" az „agitáló tanácsadón" keresztül a vevők ma már az „inspiráló sales coach-okat" preferálják, akik már nem eladják a terméket vagy szolgáltatást, hanem a vevővel közösen meghatározzák a fő célt és igényt (mire van a vevőnek valójában szüksége), megoldási alternatívákat állítanak fel és végül a vevő döntése alapján megkeresik a legjobb megoldást. Tréning-típusú fejlesztés.

A képzés javasolt időtartama:2 nap
460x507_2.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Tárgyalástechnika tréning – DISC módszertan alkalmazásával

Kód: DISC-01

Gyakorlati úton megismerni a tárgyalás jellemzőit, eszköztárát és alapelveit. A különböző viselkedéstípusok tudatosításával, valamint alapvető tárgyalási készségek (pl. kérdezéstechnika, értő figyelem) fejlesztésével elsajátítani a tárgyalófél irányításának és meggyőzésének képességét. A tréningen alkalmazott DISC módszertan a viselkedési stílusok feltérképezéséhez ad értelmezési keretet, a mindennapi kommunikáció nyelve, melynek elsajátítása egyszerű. A közös nyelv megtalálása hatékonyabb együttműködést eredményez az élet bármely területén, akár egy tárgyaláson. Saját viselkedés stílusunk meghatározása A modell által azonosított 4 fő viselkedéstípus megismerése A külső, belső ügyfelek különböző viselkedéstípusainak felismerése Stílusok a munkahelyen – stressz, konfliktusok kezelése, stílusok találkozása Hatékony együttműködés külső és belső ügyfelekkel DISC alapon Meggyőző kommunikáció ismérvei – kivel hogyan kommunikáljunk? Tárgyalás a különböző profilú partnerekkel Hitelesség felépítése, meggyőző érvelés DISC alapon A képzés végére a résztvevők gyakorlati úton, a tapasztalati tanulás segítségével választ kapnak az alábbi kérdésekre: Milyen a saját viselkedési stílusunk, hogyan hat ez a mindennapi kommunikációra, egy tárgyalásra? Hogyan ismerjük fel a tárgyalófél viselkedési stílusát? Hogyan hassunk a különböző stílusú külső és belső ügyfelekre? Hogyan alkalmazhatunk hatékony kérdezés - és érveléstechnikát? Hogyan érvényesítsük érdekünket a különböző viselkedési stílusú tárgyalófeleknél?

A képzés javasolt időtartama:1 nap
dollár.jfif
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

ÉRTÉKESÍTÉSI "SUTTOGÓ" TRÉNING

Kód: SUTT-01

A képzés célja:   tudatos értékesítés, funnel-alapú gondolkodásmód fókuszon tartás, negatív visszajelzések kezelése (reziliencia-fejlesztés) tudatosan építsék fel egy hónapjukat, lássák, mit, mennyit és hogyan fognak behozni => "plató-effektus" elkerülése új ügyfelek felkeresése, frappáns nyitás, kapcsolatépítés Sinek-féle Aranykör alkalmazása: ha ők hisznek a szolgáltatásban, akkor el fogják tudni adni => ennek érdekében önbecsülés és elkötelezettség fejlesztése => lássák meg a saját szolgáltatásuk nagyszerűségét érvek gyűjtése, JEH-technika alkalmazása konkrét tanácsok, tippek, tárgyalástechnikai módszerek átadása tudatosan rákészüljenek, hogy ők mit tehetnek a siker érdekében és azért, hogy ők maguk sikeresebbek legyenek A tréning végére a résztvevők gyakorlati úton választ kapnak az alábbi kérdésekre: Mit ad a DISC személyiségtipológia? Hogyan vihetjük gallyra a tárgyalást és a kommunikációt? Komplinikációs anti-technikák (ítélkezés, negatív ügyfélkarakterisztika, negatív nyelvhasználat, elhárító vagy nem kongruens testbeszéd, evidenciák alkalmazása) Hogyan profilozzuk az ügyfelet és ő minket? Mitől vásárol vagy nem vásárol egy Apostol, egy Túsz, egy Rebellis és egy Zsoldos típusú ügyfél? Mi jár az ügyfél fejében? Hogyan nyerhetjük és veszíthetjük el az ügyfelet? Hogyan alkalmazzuk a Tudatos és asszertív ügyfélkommunikációt (nyitott kérdések, én-üzenetek, értő figyelem) Eladni emberi dolog avagy a Pink-féle jobb agyféltekés értékesítés tudatos alkalmazása? Mit tartalmaz a Cialdini 6 hatástörvénye – az értékesítési tárgyalások során a hatás mechanizmusok tudatos alkalmazása Mit jelent a JEH-technika (jellemző - előny - hasznon megmutatása személyre- és cégre szabottan) KATICA-modell avagy sales coaching? => új tárgyalási struktúra tudatos alkalmazása Hogyan tudjuk a Sinek-féle Aranykör-modellt beépíteni a mindennapi tárgyalásokba? Reziliencia-fejlesztés: Mit tegyünk, amikor az ügyfél nemet mond? Ügyfél-karakterisztika => Milyen hívószakra "kattan" a vezér-típusú Piros és a tyúkanyó-típusú Sárga? (Hadvezéri retorika, ügyfélre szabott kommunikáció elsajátítása)  

A képzés javasolt időtartama:1 nap
Targyalastechnika_I_Depositphotos_77182033_original_res.jpg
50 000 Ft
(Bruttó ár: 63 500 Ft)

Tárgyalástechnika I.

Kód: TÁRGY-01

A tréning célja, hogy a résztvevők képesek legyenek érdekeiket a tárgyalás dimenzióinak átváltásával, hatékony kérdezéstechnikával és az időnyerés eszközeinek alkalmazásával élve érvényesíteni, és a tárgyalást a megállapodás felé terelni. Mindenkinek, aki külső vagy belső partnerekkel tárgyal. A program végére a résztvevők képesek lesznek Felismerni egy tárgyalás dimenzióit; Átlátni a dimenziók közötti kapcsolatokat és átváltási lehetőségeket; Megkülönböztetni és beazonosítani a tárgyalópartner érdekét és pozícióját; Elemezni a tárgyalások kimenetelét; Beazonosítani a tárgyalás különböző fázisait; Egy tárgyalásra tudatosan felkészülni; A tárgyalópartner érdekeit feltárni és az érdekeket egyeztetni; Egy fontos döntés meghozatala előtt időt nyerni a tárgyalás során; A tárgyalásokat tudatosan levezetni és irányítani. A tárgyalás célja és felépítése A pozitív első benyomás kialakítása Tárgyalási stílusok és stratégiák A helyzettől függő tárgyalási stílus kiválasztása Kérdezéstechnika Meghallgatási és megértési készségek A meggyőző érvelés Konfliktuskezelés tárgyalás közben, a nehéz helyzetek kezelése Nyertes-nyertes helyzetek kialakításának módszerei

A képzés javasolt időtartama:1 nap

Tárgyalástechnika II.

Kód: TÁRGY-02

Jól tárgyalni hatalmas előny. Azonban ahhoz, hogy tárgyalási készségeinket magasabb szintre emeljük, nem elegendő pusztán a tárgyalástechnikai alapfogalmak, a tárgyalás dimenzióinak vagy a tárgyalás lépéseinek ismerete. A tárgyalások célját tekintve különböző tárgyalási stratégiák, taktikák, és tárgyalási trükkök léteznek, amelyekre fel kell készülnünk. Fel kell építeni a tárgyalást, hogy mindig tudjuk a következő lépést, és mi vezessük a beszélgetést. A tárgyalások során nem elegendő kifejteni álláspontunkat. Célunk az, hogy a tárgyalópartnert meggyőzzük annak helyességéről. Emellett az álláspontok különbözősége gyakran konfliktushelyzetet eredményezhet. Csak az lehet sikeres tárgyaló, aki ismeri és alkalmazza a megfelelő tárgyalási stratégiákat és taktikákat az eredményes és hatékony érdekérvényesítés érdekében. A Tárgyalástechnika alaptréning II. képzési program ebben segít. A Tárgyalástechnika alaptréning I. programon megismert alapfogalmakra és kompetenciákra építve, azokat tovább bővítve fejleszti a résztvevőket. A program végére a résztvevők képesek lesznek A céljuknak és az adott tárgyalási szituációnak legmegfelelőbb tárgyalási stratégia és taktika kiválasztására; Az önérvényesítő, partneri kommunikáció módszerének gyakorlására a tárgyalás során; Igényeik, elvárásaik világos, egyértelmű, partneri megfogalmazására, ezáltal az aktív felelősségvállalásra, vezető szerep felvállalására; Nyerő helyzetek és partneri viszony kialakítására kommunikációjuk során; A nehéz tárgyalók kezelésére; A különböző tárgyalási trükkök felismerésére és kivédésére a tárgyalás során.

A képzés javasolt időtartama:2 nap

Rólunk mondták

„A tréningek személyre szabottak, a vevői kéréseknek, igényeknek megfelelőek. A trénerek kedvesek, képzettek, tájékozottak, a kapcsolatépítésük a résztvevőkkel nagyon gyors és hatékony. Rugalmas szervezés, precíz adminisztráció jellemzi munkájukat."

Erdei Ferenc – oktatási vezető, Michelin Hungária Kft.

Rólunk mondták

„A céget megbízhatónak, rugalmasnak és sokoldalúnak ismertük meg. A választott képzéseket igényeinknek megfelelően, kellő precizitással és pontos szervezéssel bonyolították le. Oktatóik kellő szakértelemről tettek tanúbizonyságot, lehetővé téve ezzel a tudásanyag gyors és alapos elsajátítását. Felkészült és tapasztalattal rendelkező munkatársaik hatékony segítséget nyújtottak a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Örömünkre szolgált az együttműködés!"

Horváth Erika – projektmenedzser, IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.