Vissza

Általános tanfolyami feltételek

A TANFOLYAMOK LEBONYOLÍTÁSA

A tanfolyamokat általában a SZÁMALK Zrt. helyszínén (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49, II. ép., 3. em.) rendezzük meg. A tanfolyamokhoz szükséges hardver, szoftver és oktatási feltételeket a SZÁMALK Zrt. biztosítja. A tanfolyamok intenzívek (napi 8-10 óra), 9.00-tól körülbelül 17.00-ig tartanak. A fentiektől eltérő lebonyolítás esetén, pl. a Megrendelő által kijelölt helyszínen történő oktatás esetén a hallgatókat, illetve megrendelőt tájékoztatjuk a pontos feltételekről.

 

JELENTKEZÉS

A tanfolyamokra ezen jelentkezési lap kitöltésével és aláírva, beszkennelve, a training@szamalk.hu email címre történő elküldésével lehet jelentkezni, legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontja előtt 2 héttel. Tanfolyamainkra a SZÁMALK Zrt. internetes oldalán is lehetőség van online jelentkezésre. Amennyiben van rá lehetőség, a megadott kéthetes időn belül is elfogadunk jelentkezéseket.

Tanfolyami megrendelésre hivatalos, egyedi, céges megrendelő elküldésével is lehetőség van. A jelentkezési lap, megrendelő vagy az online jelentkezés elküldésével Megrendelő/résztvevő jelen általános tanfolyami és garanciális feltételeket magára nézve kötelezőnek vette és elfogadta. Más, Megrendelő/résztvevő által megadott és szerződésben nem szabályozott feltételek esetén is a SZÁMALK jelen feltételeinek alkalmazása az irányadó.

 

A TANFOLYAMOK MENETE

A meghirdetett tanfolyamok megtartásához tanfolyamtípustól függően legalább 4-8 fő jelentkezése szükséges. Túljelentkezés esetén a megadott időpontokon kívül további tanfolyamokat is tartunk, ezek időpontjáról értesítjük a hallgatókat. A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyammal kapcsolatos tudnivalókról a hallgatókat írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk (e-mail / postai út). Amennyiben a tanfolyam indulásához szükséges létszám nincs meg, vagy annak időpontját a SZÁMALK Zrt. bármely okból megváltoztatja, erről hallgatóinkat a tanfolyam megkezdése előtt 5-10 nappal szintén írásban értesítjük.

A tanfolyam első napján a hallgatókkal felnőttképzési szerződést kötünk. A tanfolyam menetét jelenléti ívvel és haladási naplóval követjük. Tanfolyamaink nem vizsgakötelesek, a képzések Látogatási bizonyítvánnyal zárulnak, melynek átvételét dokumentáljuk. A képzések szóbeli és/vagy gyakorlati értékeléssel zárulnak (megfelelt ill. nem felelt meg). Egyes tanfolyamokat követően lehetőség van hivatalos vizsgák letételére és nemzetközi minősítések megszerzésére hivatalos Pearson VUE illetve PeopleCert vizsgaközpontunkban. A vizsgák díját a tanfolyamok nem tartalmazzák (kivételt képeznek ez alól az akciós vagy egyedi csomagok, melyeknél jelezzük ezeket), a vizsgákat külön dokumentált feltételrendszer alapján bonyolítjuk le, melyekről igény esetén a hallgatókat tájékoztatjuk.

 

TANFOLYAMOK DÍJA, FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A tanfolyam teljes díját (vagy esetleges részletfizetési konstrukció esetén az adott részlet összegét) készpénzben vagy jogi személyek esetében, átutalással lehet egyenlíteni számlánk vagy előlegszámlánk alapján 8 napos fizetési határidővel. Az ettől eltérő fizetési igények vagy feltételek esetén a SZÁMALK írásbeli engedélye és/vagy érvényes szerződés megléte szükséges. A fizetési feltételekről visszaigazolásunkban tájékoztatjuk a megrendelőt/hallgatót, illetve azok internet oldalunkon is megtalálhatók. Amennyiben a számla vagy előlegszámla kifizetése a jelzett fizetési határidőig nem történik meg, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel mint késedelmi kamatot.

A tanfolyami részvétel lemondását csak írásban és a tanfolyam kezdetét megelőzően fogadjuk el. Személycsere megoldható, amennyiben azt a képzés kezdete előtt legalább 5 munkanappal Megrendelő írásban jelzi. Térítésmentesen lemondható a részvétel a tanfolyam kezdete előtt legalább 10 munkanappal. Amennyiben a jelentkező a visszalépését a tanfolyam kezdetét megelőző 10–6 munkanap között jelzi, akkor a tanfolyami listaár 50%-át, ha 5 munkanapon belül, akkor 100%-át, amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, akkor a teljes tanfolyam teljes listaárát számítjuk fel a képzést hivatalosan megrendelő, költségét vállaló félnek.

Fontos! Egyes időszakos akciós vagy időpont-garanciával ellátott tanfolyamok esetében a tanfolyami feltételek, lemondási és fizetési feltételek módosulhatnak, ezeket az adott akció esetében jelezzük.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, GARANCIA

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. A SZÁMALK Zrt. az oktatások minőségéért garanciát vállal. Bárminemű nem-megfelelőség esetén a hallgató, illetve megrendelő panasszal élhet a SZÁMALK Zrt. felé, melyet SZÁMALK Zrt. minőségirányítási rendszerében foglalt reklamációs eljárásnak megfelelően kivizsgál, és saját hatáskörében hozott döntése szerint jogos igény esetén legfeljebb a megrendelő által megfizetett tanfolyam díját meg nem haladó, egyszeri pénzbeli kártérítést biztosít. Amennyiben a hallgató/megrendelő az így hozott döntéssel nem ért egyet, a további vitás kérdésekben a Ptk. az irányadó azzal, hogy a megfizetett kártérítést minden egyéb kártérítés megítélése esetén a teljesítésbe be kell számítani.

  

TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

A SZÁMALK Zrt. Továbbképzési és Fejlesztési Igazgatóság kijelenti, hogy a jelentkezések során megadott információkat és adatokat kizárólag saját, belsős nyomkövetési és adminisztrációs célokra használja, azt más cégnek, harmadik személynek - kivéve ha arra törvény vagy jogszabály nem kötelezi - azt nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja. Az e-mail cím és jelszó felhasználó általi nem megfelelő kezeléséből származó károkért és visszaélésekért nem vállalunk felelősséget.

A felnőttoktatási és szakképzési törvény előírásai alapján az engedélyezett oktatási intézményeknek, így a SZÁMALK Zrt-nek is kötelező adatszolgáltatásai kötelezettsége van a törvényi szabályozásban megadott hatóságok, minisztériumok felé, valamint a jelentkezés során megadott adatok mellett a jogszabályokban meghatározott további személyes és céges adatok bekérése is indokolt lehet. Ez utóbbiak megadása szintén kötelező a SZÁMALK Zrt. részére, a tanfolyam előtt megkötendő képzési szerződés keretében.

 

SZERZŐI JOGOK

A tanfolyam során hallgatói használatra átengedett referenciaanyagok és eszközök a SZÁMALK Zrt., valamint az adott gyártó kizárólagos tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről.
A résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok, hivatalos tananyagok

Rólunk mondták

„A tréningek személyre szabottak, a vevői kéréseknek, igényeknek megfelelőek. A trénerek kedvesek, képzettek, tájékozottak, a kapcsolatépítésük a résztvevőkkel nagyon gyors és hatékony. Rugalmas szervezés, precíz adminisztráció jellemzi munkájukat."

Erdei Ferenc – oktatási vezető, Michelin Hungária Kft.

Rólunk mondták

„A céget megbízhatónak, rugalmasnak és sokoldalúnak ismertük meg. A választott képzéseket igényeinknek megfelelően, kellő precizitással és pontos szervezéssel bonyolították le. Oktatóik kellő szakértelemről tettek tanúbizonyságot, lehetővé téve ezzel a tudásanyag gyors és alapos elsajátítását. Felkészült és tapasztalattal rendelkező munkatársaik hatékony segítséget nyújtottak a pályázati dokumentáció elkészítéséhez. Örömünkre szolgált az együttműködés!"

Horváth Erika – projektmenedzser, IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.